Kvalita ve VFN

Sledování kvality ve VFN

Zavedené systémy hodnocení kvality jsou nástrojem pro udržení a zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Doporučení k jeho zavedení na národních úrovních dala Rada Evropy již v roce 1997.

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je ukotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Dle tohoto zákona je poskytovatel zdravotních služeb povinen zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. V rámci VFN je toto naplňováno prostřednictvím interních auditů kvality, které zajišťuje a koordinuje Odbor kvality.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zavedla QMS (Quality Management Systém, systém řízení kvality) v souladu s národními akreditačními standardy, dále jsou implementovány systémy dle ISO 9001, 15189, 17025.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!