Informace pro pacienty

Oddělení zvláštních úhrad

Oddělení zvláštních úhrad je umístěné v hlavním areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova ředitelství A5, 5. patro
Vedoucí oddělení: Ing. Zuzana Krautová, MBA
Tel.: +420 224 963 058

Oddělení zabezpečuje především:

 • vystavování faktur za léčbu cizím státním příslušníkům,
 • komunikaci s domácími i zahraničními zdravotními pojišťovnami,
 • vystavování urgencí za neuhrazené faktury,
 • výběr záloh a plateb za lékařské ošetření cizinců v hotovosti i pomocí platebních karet.

Zaměstnanci Oddělení zvláštních úhrad jsou schopni komunikovat s pacienty v angličtině a ruštině a současně zajišťují příjem plateb pomocí všech typů platebních karet terminálem umístěným v Hlavní pokladně VFN (budova ředitelství A5, 4. patro).

Pracovní hodiny
Po – Čt 07:00 – 16:00
07:00 – 15:00

Platby pomocí platebních karet

Pomocí všech typů platebních karet je dále možno platit na následujících pracovištích:

 • Centrum individuální péče, Karlovo nám. 32, Praha 2
 • Fakultní poliklinika – pokladna, Karlovo nám. 32, Praha 2
 • Foniatrická klinika, Žitná 24, Praha 2
 • Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie (přízemí, všeobecná ambulance), Apolinářská 18, Praha 2
 • Hlavní pokladna VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • I. chirurgická klinika – ambulance, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • II. interní klinika, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • III. interní klinika, U Nemocnice 1, Praha 2
 • IV. interní klinika, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Ke Karlovu 2, Praha 2
 • Nemocniční lékárna (hl. vchod), U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • Nemocniční lékárna (Fakultní poliklinika), Karlovo nám. 32, Praha 2
 • Nemocniční lékárna (Urologická klinika), Ke Karlovu 6, Praha 2
 • Neurologická klinika – akutní ambulance, Kateřinská 30, Praha 2
 • Oční klinika, U nemocnice 499/2, Praha 2
 • ORL ambulance, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2
 • Radiodiagnostická klinika, U nemocnice 499/2, Praha 2
 • Společný interní příjem, U Nemocnice 1, Praha 2
 • Stomatologická klinika – ambulance, Kateřinská 32, Praha 2
 • Stomatologická klinika – ambulance, Karlovo nám. 32, Praha 2
 • Stomatologická klinika – stomatochirurgie, U Nemocnice 499/2, Praha 2
 • Urologická klinika, Ke Karlovu 6, Praha 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!