Služby v nemocnici

Zdravotně sociální služby

Charakteristika oboru

Zdravotně sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. Cílem je pomoci pacientům, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami, ani za pomoci rodiny či blízkých a potřebují pomoc při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny pacientům a jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem, osaměle žijícím, bez přístřeší, osobám dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkční schopnosti a soběstačnosti, osobám vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání, osamělým ženám v tíživé sociální situaci a nezletilým s potřebou zvýšené pozornosti a ochrany.

Okruh činností zdravotně sociálního pracovníka:

  • zdravotně sociální a odborné sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocněním nebo jeho následkům (informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, výhodách pro zdravotně postižené osoby, informace o příspěvku na péči atd.),
  • pomoc při zajišťování následné zdravotní péče (nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, respitní a hospicové péče atd.),
  • pomoc při zajišťování terénních zdravotních nebo sociálních služeb (pečovatelská služba, noclehárny a ubytovny pro lidi bez přístřeší, azylové domy, domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče, osobní asistence, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem atd.),
  • výkon sociálně-právní ochrany dětí (pomoc maminkám po porodu se zajištěním následné péče o dítě, zajištění péče o dítě vyžadující okamžitou pomoc atd.),
  • pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek,
  • záležitosti spojené s pohřbením osamělých pacientů (také v záležitostech mrtvě rozených dětí),
  • pomoc a podpora dle individuálních požadavků pacienta a jejich nepříznivé sociální situace.

Jak si vyžádat poradenství

Kontaktovat nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotnických pracovníků, nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné. Vzhledem k tomu, že pracovnice našeho oddělení dochází pravidelně na všechna klinická pracoviště VFN a mají pracovní aktivity i mimo areál VFN, doporučujeme se předem telefonicky objednat, či zaslat svůj dotaz na e-mailovou adresu.

Zdravotně-sociální oddělení
Umístění Adresa
  Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 (3. patro) 
Geriatrická klinika Londýnská 15, 120 00 Praha 2
III. Interní klinika U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Mgr. Alena Makarová
Vedoucí Zdravotně-sociálního oddělení
+420 224 964 112
Monika Matějková
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 964 113
Monika Sobotková
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 964 114
Olga Hánová
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 964 116
Pavla Ratajová
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 964 115
Bc. Lucie Müllerová
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 964 129
Mgr. Anna Bláhová
Zdravotně sociální pracovník
+420 225 374 144
Bc. Markéta Svobodová
Zdravotně sociální pracovník
+420 224 962 469
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!