Dotazníkové akce k odborné práci

Vyplňte žádost a požádejte o stanovisko vedení pracoviště, na kterém chcete průzkum uskutečnit. Formulář s písemným souhlasem vedení pracoviště dodejte ke schválení na sekretariát náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu – tel. +420 224 969 341.

Pokud chcete průzkum uskutečnit na více pracovištích, je nutný souhlas s uskutečněním dotazníkové akce z každého pracoviště zvlášť. Výzkumné aktivity týkající se pacientů je nutné posoudit a odsouhlasit nezávislou Etickou komisí (požadavek je v souladu s Mezinárodními etickými směrnicemi pro medicínský výzkum s lidskými subjekty – Ženeva 2002). 

Etická komise VFN

Sekretariát tel.: +420 224 964 132

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!