Informace pro pacienty

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

V případě, že pacient, který byl léčen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, nebo osoba určená pacientem, nebo některá z osob jemu blízkých (dále jen žadatel) má zájem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o něm ve VFN, nebo o pořízení výpisů, nebo kopie této zdravotnické dokumentace, nebo její části, může vyplnit formulář „Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace“.

Do tohoto formuláře žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí informací, vztah k pacientovi a žádost odešle (eventuálně předá osobně) na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Legislativně právní odbor
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

Pokud pacient v rámci poskytované péče neurčil žadatele jako osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo zda tato osoba může nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy, nebo kopie těchto dokumentů, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných dokladů (např. rodný list, oddací list), nebo zasláním kopie těchto dokladů.

Žadatel může žádost zaslat i písemně na uvedenou adresu, nebo e-mailem na zadosti@vfn.cz. Tyto písemné žádosti mají obsahovat ty samé náležitosti, které jsou uvedeny ve formuláři. Pro urychlení vyřízení uvádějte i telefonní kontakt.

Legislativně-právní odbor žádost vyřídí do 30 dnů.

Za tyto služby je žadatel povinen uhradit náklady spojené s vyhledáním zdravotnické dokumentace a s pořízením vyžádaného výpisu, nebo kopie dle aktuálního Ceníku výkonů VFN nehrazených ze zdravotního pojištění a případně i poštovné, jsou-li dokumenty zasílány na dobírku. Při osobním převzetí se úhrada provádí předem v Hlavní pokladně VFN (budova ředitelství), nebo výjimečně i při převzetí dokumentace v Legislativně-právním odboru. Při osobním převzetí je dále žadatel povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

V případě, že náklady spojené s vyhledáním zdravotnické dokumentace a s pořízením vyžádaného výpisu nebo kopie dosáhnou vyšší částky, může si Legislativně-právní odbor vyžádat od žadatele zálohu ve výši až 100% předpokládané částky.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!