Informace pro pacienty

Co s sebou do nemocnice?

K plánovanému příjmu do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se dostavte na ambulanci nebo oddělení příslušné kliniky. Zde budou provedeny úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotnický personál.

S sebou přineste:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • doporučení k hospitalizaci,
 • výsledky Vašich vyšetření,
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření,
 • kontakt na svého ošetřujícího lékaře,
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké,
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování),
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací),
 • toaletní a osobní potřeby,
 • přezůvky,
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení (může být v některých případech vyžadováno   nemocniční),
 • župan,
 • knihu, časopis,
 • mobilní telefon (mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje, a proto se v každém případu o možnostech použití domluvte s personálem na oddělení),
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, hole apod.).

Do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy a cennosti. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady) je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.

UPOZORNĚNÍ: v žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Přijetí do nemocnice

Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí Vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale také o případných komplikacích. V průběhu hospitalizace Vás lékař bude průběžně informovat o Vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.

Informace o Vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací“.

Zdravotnický personál na příslušném oddělení Vám přidělí lůžko, budete seznámeni s prostory, provozem oddělení a domácím řádem. Na každém oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem atd.

Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!

Podpisy dokumentů

Souhlas s přijetím do nemocnice

Každý pacient podepisuje „Souhlas s přijetím do nemocnice“. U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

V některých případech Poučení a souhlas pacienta s operací, anestezií, diagnostickým a léčebným výkonem

Lékař Vás vždy před podepsáním souhlasu seznámí s průběhem i možnými komplikacemi připravovaného výkonu. V případě, že s plánovaným výkonem nebudete souhlasit, podepisuje nesouhlasné stanovisko (revers).

Stravování v nemocnici

Ošetřující lékař Vám určí nejvhodnější dietu, která Vám bude v rámci stravování ve VFN podávána. O možnostech obohacení stravy se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s nutričním terapeutem. Vámi přinesené potraviny jsou na oddělení uloženy v lednicích určených výhradně pacientům.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!