Vzdělávání

Rezidenční místa 2022

Rezidenční místa RM 2022 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 16. 5. 2022 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM – nelékaři v níže uvedených oborech..

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru. 

Přílohy:

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 23. 6. 2022 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 22. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná dětská sestra,
 • zařazení do oboru Intenzivní péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Zdravotní laborant-klinická biochemie
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 8. 6. 2022 ve 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost ÚLBLD, budova A7, přízemí
Termín pro podání přihlášky 7. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu Mgr. Veronika Hauerová – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na emailovou adresu: veronika.hauerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Zdravotní laborant – klinická biochemie“,
 • praxe v oboru klinická biochemie minimálně 2 roky,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 10
Termín výběrového řízení 10. 6. 2022 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 8. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!