Vzdělávání

Rezidenční místa 2024

Rezidenční místa RMN 2024 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 186/2009 Sb., vypisuje dne 10. 6. 2024 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RMN 2024 v níže uvedených oborech.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru. 

Přílohy:

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně – Radiologický asistent
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 3. 7. 2024 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze,
U Nemocnice 5, Praha 2,
zasedací místnost ÚNM
Termín pro podání přihlášky 2. 7. 2024
Přihlášky zasílat na adresu Mgr. Bc. Markéta Novotná – Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze,
U Nemocnice 5, 128 08 Praha 2 (osobně),
nebo na e-mailovou adresu: marketa.novotna2@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
  • zařazení do oboru Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně – Radiologický asistent (nebo podaná přihláška o zařazení na NCONZO Brno),
  • zájem o daný obor,
  • komunikační dovednosti a schopnost pracovat v týmu,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky 186/2009 Sb.
Klinická hematologie a transfuzní služba – Zdravotní laborant
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 1. 7. 2024 v 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze, Centrální hematologické laboratoře,
Karlovo náměstí 32, Praha 2
Fakultní poliklinika, budova C2 (B), 5. patro, kancelář primáře
Termín pro podání přihlášky 30. 6. 2024
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Kmentová Kristýna – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze, Centrální hematologické laboratoře,
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2,
nebo na e-mailovou adresu: kristyna.kmentova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
  • zařazení do oboru Klinická hematologie a transfuzní služba – Zdravotní laborant (nebo podaná přihláška o zařazení na NCONZO Brno),
  • zájem o daný obor,
  • komunikační dovednosti a schopnost pracovat v týmu,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky 186/2009 Sb.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!