Vzdělávání

Rezidenční místa 2023

Rezidenční místa RM 2023 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) vypisuje dne 17. 5. 2023 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního Programu č. 2 – Rezidenční místa RM 2023.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Pediatrie
Počet rezidenčních míst 3
Termín výběrového řízení 12. 6. 2023 od 9:00 hod.                                         
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 9. 6. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: petr.kotatko@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Dětská a dorostová psychiatrie
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 29. 6. 2023 od 8:15 do 9:30 hod.
Místo konání výběrového řízení Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 11, Praha 2,
1. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 26. 6. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: eva.kitzlerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zájem o zařazení do oboru dětská a dorostová psychiatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk slovem i písmem
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009, Sb. § 4,
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!