Vzdělávání

Rezidenční místa

Rezidenční místa RM 2019 – Dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019 pro povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2019, současně zveřejňuje Metodiku pro žadatele o dotaci na rezidenční místa RM 2019 na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019.

V případě zájmu o rezidenční místa 2019 kontaktujte do 1. 2. 2019 Odbor vzdělávání: johana.poustkova@vfn.cz s těmito údaji:

  • Obor specializačního vzdělávání
  • Počet žádaných rezidenčních míst RM 2019
  • Kontaktní osoba (e-mail + tel.) pro další komunikaci při vyřizování žádosti o RM 2019

Rezidenční místa RM 2019 – Výběrové řízení

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 15. 5. 2019 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2019 – nelékaři.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

NELÉKAŘI

Všeobecná sestra – intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 8
Termín výběrového řízení 14. 6. 2019 v 11:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 12. 6. 2019
Přihlášky zasílat na adresu: PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
  • Zařazení do specializačního studia v oboru „Intenzivní péče“,
  • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
  • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
  • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
  • občanská bezúhonnost.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!