Kvalita ve VFN

Úspěchy pracovišť VFN se zavedeným QMS

Od počátku roku 2018 probíhaly na pracovištích laboratorního komplementu intenzivní přípravy na dozorové návštěvy ČIA (Český institut pro akreditaci o. p. s.) za účelem obhájení statutu na již udělené akreditace v rámci periodického externího posouzení či získání akreditací nových.

Za velký úspěch považujeme získání akreditací na metody NGS (next-generation sequencing neboli sekvenování nové generace) na pracovištích Ústavu biologie a lékařské genetiky a Klinice dětského a dorostového lékařství (Diagnostické laboratoře dědičných metabolických poruch). Tomuto úspěchu předcházela několikaměsíční intenzivní práce zaměstnanců pracovišť, zejména manažerů kvality, za což jim patří velké poděkování.

V období měsíce června až července 2018 úspěšně absolvovalo dozorové návštěvy ČIA, včetně posouzení změn na žádost subjektu, největší pracoviště laboratorního komplementu VFN, a to Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.

Posuzována byla níže uvedená pracoviště

 • Centrální laboratoř
 • Centrum nádorové cytogenetiky
 • Sérologická laboratoř
 • Hepatologická laboratoř
 • Laboratoř KPDPM
 • Klinická imunologie a alergologie – laboratoř
 • Klinická mikrobiologie a ATB centrum
 • Centrální hematologické laboratoře – Laboratoř Fakultní poliklinika
 • Centrální hematologické laboratoře – Laboratoř U Nemocnice
 • Trombotické centrum – Molekulárně-genetická laboratoř
 • Odběrové centrum
 • Laboratoř Strahov
 • Laboratoř gastroenterologie

Akreditace a certifikace jednotlivých pracovišť

V současné době jsou na systémy řízení kvality dle ISO 9001 certifikována tato pracoviště: Centrum asistované reprodukce v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní transfuzní oddělení a Nemocniční lékárna.

Akreditací dle ČIA (ISO 15189) disponují laboratoře I. interní kliniky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Klinika dětského a dorostového lékařství, Ústav patologie, Ústav biologie a laboratorní diagnostiky.

Akreditací dle NASKL II (ISO 15189) disponují Ústav soudního lékařství a toxikologie, Dermatovenerologická klinika, Fakultní transfuzní oddělení, Ústav imunologie a mikrobiologie.

Akreditací dle ČSN EN ISO 17025 disponují Metrologické středisko, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Stomatologická klinika.

VFN je držitelem certifikace v rámci externího klinického auditu (EKA) pro oblast lékařského ozáření dle zákona 373/2012 Sb., zákon o specifických zdravotních službách.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!