Plán genderové rovnosti VFN

Plán genderové rovnosti (GEP, Gender Equality Plan) je výsledkem úsilí vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále také jako „VFN“) o posílení prvků a situace rovnosti žen a mužů ve své organizaci a jejím každodenním provozu. Současně se jím explicitně hlásí k principu genderové rovnosti, podpory diverzity a zákazu jakékoli formy diskriminace tak, jak vyžaduje i právní řád České republiky. Rovnost pohlaví/genderová rovnost je zde pojímána široce, tak jak i zakotvuje i antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. v § 2 odst. 3 a 4, tj. zahrnuje i situace těhotenství, rodičovství (mateřství nebo otcovství), genderové identity a sexuální orientace.

  • Plán genderové rovnosti VFN je ke stažení ZDE.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!