Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní informace k GDPR

Účelem zveřejněných informací o ochraně osobních údajů je Vás přehledně a srozumitelně seznámit se způsobem nakládání s osobními údaji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) a to v souladu s legislativou Evropské unie a České republiky.

Zákonná povinnost ochrany všech osobních údajů spravovaných a zpracovávaných ve VFN vyplývá z obecně platných zákonů:

  • Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Základní povinností VFN jako správce a zpracovatele osobních údajů je chránit osobní údaje tak, aby nedošlo k jejich úniku, ztrátě nebo zneužití.

Ve VFN se jedná především o osobní údaje pacientů, pacienty určených osob, zaměstnanců, návštěvníků VFN apod., a to jak v elektronické (např. nemocniční a laboratorní informační systémy, personální systémy, datová úložiště, kamerové záznamy atd.), tak i papírové podobě (např. kartotéky, zdravotní dokumentace, smlouvy, platební operace, kopie dokladů atd.).

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou přednostně určeny pro pacienty, zaměstnance nebo jiné dotčené osoby ve vztahu k VFN.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!