Informace pro cizince

Základní podmínkou pro přijetí každého cizince je jeho dobrá znalost českého jazyka, která je vyhodnocena na osobním pohovoru.

Informace pro uchazeče o pozici nelékařského zdravotnického povolání
(všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotní laborant, …)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nabízí profesní uplatnění cizincům, kteří již splnili aprobační zkoušku pro nelékařská zdravotnická povolání, cizincům, kteří jsou v průběhu jejího plnění a i těm, kteří se na ní teprve chystají.

V případě zájmu o přijetí do VFN na pozici nelékařského zdravotnického povolání je nutné nejprve sjednat schůzku s kontaktní osobou pro přijímání zaměstnanců ze zahraničí (viz. kontakt níže). Na tuto schůzku si prosím přineste veškeré doklady o Vašem vzdělání a pobytu v České republice, které máte.

Informace pro uchazeče o pozici lékaře/zubního lékaře/farmaceuta

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je akreditovaným zdravotnickým zařízením pro zajištění odborné praxe v délce 5 nebo 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky v oboru Všeobecné lékařství.

Pro přijetí zaměstnanců ze zahraničí na tuto praxi je základní podmínkou předložení potvrzení o úspěšně složené první části aprobační zkoušky. Další podmínkou je dobrá schopnost komunikace v českém jazyce, která je vyhodnocena na osobním pohovoru.

Kapacita pro lékaře plnící praktickou část aprobační zkoušky ve VFN je omezena, proto je nezbytné se nejprve informovat o volných místech u níže uvedené kontaktní osoby pro přijímání cizinců.

V případě zájmu o přijetí do zaměstnání na pozici lékař, zubní lékař nebo farmaceut je podmínkou předložení uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta v České republice podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., které je vázané na úspěšně složenou aprobační zkoušku v oboru.

Kontaktní osoba pro přijímání cizinců:

Kateřina Pavlíčková
E-mail: katerina.pavlickova3@vfn.cz
Tel.: +420 224 963 371

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!