Centrum dobrovolných aktivit

Základní informace

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dochází k realizaci dobrovolných aktivit již od roku 2005. Dobrovolné aktivity fungují v mezilidských vztazích prakticky odjakživa a v nemocničním prostředí patří mezi důležitou součást psychosociální podpory pacientů, jelikož jsou specifické tím, že čas a energie věnovaná druhému člověku, v danou chvíli znevýhodněnému nemocí a hospitalizací, jsou jednou z možností, která pacientovi přináší odstup od nelehké situace. Pacient tak může přijít na jiné myšlenky, popovídat si, zasmát se, vyprávět svůj životní příběh empatickému posluchači a díky tomu duševně pookřát. Cílem dobrovolné činnosti v nemocnici je tedy zpříjemnění času nemocného s pozitivním vlivem na jeho duševní zdraví. Dobrovolníci nenahrazují roli odborného personálu, a také se s pacientem obvykle nevěnují tématům, o kterých s ním hovoří rodina.

Nejčastěji se činnosti věnují studenti vysokých škol v pomáhajících profesích: medicíny, zdravotnictví, psychologie, sociální práce, či speciální pedagogiky. Ale také ženy, jež pečují o rodinu a chtějí být užitečné i mimo domov. Do dobrovolné činnosti se ale s oblibou zapojují i lidé, kteří navzdory své úspěšné kariéře touží po setkání s jinými hodnotami, zážitky a zkušenostmi, než jim zaměstnání nabízí.

Dobrovolné aktivity mohou být nepravidelné, či jednorázové (hudba a zpěv, doprovod pacientů, pomoc při organizaci různých akcí atd.). Zejména se ale jedná o činnost, které je dlouhodobá, pravidelná a spočívá v docházení na konkrétní kliniky 1x týdně nebo 1 x 14 dní na 1–2 hodiny a trávení společného času s pacienty popovídáním, četbou, hraním společenských her. Centrum dobrovolných aktivit spolupracuje s celou řadou pracovišť naší nemocnice.  

Důležitou součástí dobrovolných aktivit je Canisterapie. Návštěvy zkušených Canisterapeutů s pejsky na klinikách naší nemocnice jsou příjemným rozptýlením nejen pro pacienty, kterým si při pobytu v nemocnici stýská po jejich zvířecích miláčcích. Canisterapeutické týmy jsou srdečně vítáni všemi pacienty, jak při skupinových aktivitách, tak při individuálních návštěvách, kdy pejsek tráví pár minut na lůžku pacienta a ten tak může ve společnosti nejlepšího přítele člověka pookřát.

Centrum dobrovolných aktivit spolupracuje s Kaplanskou službou VFN v Praze a díky tomu rozšiřuje spektrum svých činností. Díky této spolupráci mohou být zaměřeny nejen na pořádání jednorázových komunitních akcí napříč nemocnicí, ale také na podporu důležitého rozměru života našich pacientů – spiritualitu.

Napsali o nás

květen 2019 – Časopis Křižovatka

Výroční zprávy

– 2017

2018

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!