Centrum dobrovolných aktivit

Základní informace

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dochází k realizaci dobrovolných aktivit již od roku 2005. Dobrovolnictví funguje v mezilidských vztazích prakticky odjakživa a v nemocničním prostředí patří mezi důležitou součást psychosociální podpory pacientů.

Dobrovolník věnuje svůj čas a energii druhému člověku, v danou chvíli znevýhodněnému nemocí a hospitalizací, a tím mu umožňuje odstoupit od nelehké situace. Pacient přijde na jiné myšlenky, popovídá si, zasměje se, vypráví svůj životní příběh, zahraje si karty, poslechne si hudbu a zazpívá si, vytvoří si dárek pro radost… Důležitou součástí dobrovolných aktivit je Canisterapie. Canisterapeutické týmy jsou srdečně vítáni všemi pacienty, jak při skupinových aktivitách, tak při individuálních návštěvách, kdy pejsek tráví pár minut na lůžku pacienta.

Všechny tyto činnosti patří do spektra dobrovolných aktivit naší nemocnice a pacientům zpříjemňují čas a mají pozitivní vliv na jejich duševní zdraví. Dobrovolníci nijak nenahrazují odborný personál, ani rodinné příslušníky a do prostředí spojeného s nemocí zprostředkovaně přináší svět zdraví. Dobrovolnictví v naší nemocnici se věnují, jak studenti vysokých škol v pomáhajících profesích: medicíny, zdravotnictví, psychologie, sociální práce, či speciální pedagogiky, tak i lidé, kteří navzdory své úspěšné kariéře touží po setkání s hlubšími hodnotami. Zážitky, zkušenosti a nové dovednosti – zejména komunikační – jsou dobrovolníkům odměnou za jejich záslužnou činnost.

Dobrovolníci v našem programu vykonávají:

Jednorázové aktivity – hudba a zpěv, tvorba s pacienty, doprovod pacientů, pomoc při organizaci různých akcí atd.

Pravidelné a dlouhodobé aktivity – návštěva pacientů u lůžka v  intervalech 1x týdně nebo 1 x 14 dní na 1 – 2 hodiny.

Dobrovolné aktivity se odehrávají obvykle odpoledne mezi 13. – 17. hodinou.

Centrum dobrovolných aktivit spolupracuje s celou řadou pracovišť nemocnice.

V případě, že budete mít zájem sledujte naše aktivity také na Facebooku.

Pomáhejte s námi!

Nemůžete nemocným věnovat svůj čas, přesto byste rádi pomohli? Některé aktivity, například canisterapie se speciálně vycvičenými psy, kteří navštěvují nemocné u lůžka či kreativní tvorbu, musí Centrum dobrovolných aktivit VFN hradit z vlastních prostředků. Snažíme se proto aktivně získávat finanční prostředky a vážíme si podpory od všech našich dárců. V případě, že byste také měli zájem přispět na činnost našich dobrovolníků, využijte prosím darovací konto:

10006-24035021/0710 vs. 4149007

Pro naše nemocné uvítáme i věcné dary.

Zprávy o činnosti CDA:

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!