Management

Ředitelství

Vedení VFN je nejvyšším orgánem řízení VFN určeným zejména k řešení koncepčních otázek a otázek přesahujících rámec jednotlivých úseků.

Vedení VFN
Úseky náměstků Samostatná pracoviště
Úsek léčebné péče Legislativně-právní odbor
Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání Nemocniční lékárna
Ekonomický úsek Odbor kvality
Úsek lidských zdrojů Odbor podpory řízení
Úsek pro vědu, výzkum a výuku Oddělení PR a marketingu
Úsek informatiky a digitální transformace Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti
Obchodní úsek  
Technicko-provozní úsek  

 

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova ředitelství A5
+420 224 969 260 reditel@vfn.cz
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Ředitel
+420 224 969 260
Andrea Řezníčková
Asistentka ředitele
+420 224 969 260
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!