Úsek léčebné péče

Charakteristika pracoviště

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří k největším zařízením svého druhu v České republice. VFN patří ke špičkovým pracovištím ČR poskytujícím základní, specializovanou a superspecializovanou péči pro občany regionu Prahy a Středočeského kraje, v některých oborech mají specializovaná centra celorepublikovou působnost. Nemocnice současně poskytuje základní diagnostickou a léčebnou péči pro obyvatele Prahy 1, 2 a části Prahy 4.

VFN poskytuje zdravotnickou péči v celé šíři s výjimkou popáleninové medicíny, plastické chirurgie, specializovaných neurochirurgických výkonů a léčby infekčních onemocnění. Současně provozuje komplexní lékárenskou službu včetně technologicky náročných příprav cytostatik a sterilních léčivých přípravků.

Kontaktní údaje

MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA
Náměstek
+420 224 962 022
Bc. Andrea Brožová
Asistentka náměstka
+420 224 962 023
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!