Úsek léčebné péče

Odbory a oddělení

  • Oddělení nemocniční hygieny
  • Oddělení radiační ochrany
  • Oddělení klinické farmakologie a farmacie

Odbor vyúčtování a úhrad zdravotní péče

  • Oddělení vyúčtování zdravotní péče
  • Oddělení úhrad zdravotní péče

Odbor revizí a vykazování zdravotní péče

  • Oddělení smluvních vztahů a revizí
  • Oddělení vykazování zdravotní péče

Odbor ekonomiky zdravotní péče

  • Oddělení dokumentaristů
  • Oddělení ekonomiky zdravotní péče
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!