O nás

Poslání VFN

Základní hodnoty

  • Středobodem našeho zájmu je pacient.                                                                                                    
  • Snažíme se být nejlepší ve všem, co děláme.
  • Jsme loajální k nemocnici.
  • Připadá nám samozřejmé chovat se slušně k pacientům i k sobě navzájem. 

Mise

Naším posláním je sloužit veřejnosti, řešit nejtěžší úkoly současné medicíny a připravovat novou generaci zdravotníků, kteří budou ještě lepší, než jsme my.

Vize

Chceme být moderní univerzitní nemocnicí, která má vynikající výsledky, spokojené zaměstnance a je přátelská ke svým pacientům i studentům.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!