Vzdělávání

Stáže

Jak na stáž do VFN v Praze?

Níže uvedené pokyny se vztahují na tyto zájemce o stáž:

 • lékaři zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR
 • lékaři s oprávněním k samostatnému výkonu lékařského povolání na území ČR
 • nelékařští zdravotní pracovníci, zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo s oprávněním k samostatnému výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 • studenti středních a vysokých škol, které mají akreditaci MŠMT ČR pro zdravotnické a navazující obory (psychologie, laboratorní metody, …)

LÉKAŘI

 1. U primáře pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken lékařského diplomu a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!
 7. V případě, že jste se do specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů či farmaceutů zařadil/a po 30. 6. 2017, prosím ověřte si v přehledu níže, zda je VFN pro tento obor či kmen akreditována.

NELÉKAŘI

 1. S vrchní sestrou/laborantkou pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu (vysvědčení) odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

STUDENTI

 1. Na sekretariátu pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před začátkem praxe přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 5. Smlouva k praxi musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem praxe, jinak ji VFN neumožní!

KLINICKÁ LOGOPEDIE –  dvoutýdenní specializační stáž pro odbornost 903

 1. Dohodněte si termín stáže s vedoucí klinickou logopedkou pracoviště Mgr. Jaroslavou Mrkvičkovou, kontakt: jaroslava.mrkvickova@vfn.cz .
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájení stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu o odborné způsobilosti v oboru Klinická logopedie a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, které obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

CENÍK

Přehled akreditovaných oborů

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!