Vzdělávání

Stáže

Jak na stáž do VFN v Praze?

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje na svých pracovištích postgraduální stáže v rámci specializačního i celoživotního vzdělávání. Renomovaní školitelé, moderní přístrojové vybavení a propojení s lékařským výzkumem jsou základem pro vysokou odbornou úroveň stáží.

Níže uvedené pokyny se vztahují na tyto zájemce o stáž:

  • lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo samostatně vykonávající povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta dle zákona 95/2004 Sb. v platném znění
  • nelékařští zdravotní pracovníci, zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo s oprávněním k samostatnému výkonu zdravotnického povolání na území ČR dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění

Postup před nástupem na stáž

  1. Na vybraném pracovišti si dohodněte termín stáže a požádejte o zaslání písemného souhlasu s Vaší stáží do e-mailu.
  2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže vyplňte dotazník (viz odkaz níže).
  3. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken lékařského diplomu (u nelékařských zdravotnických pracovníků sken diplomu odborné nebo specializované způsobilosti), sken dokladu o úrazovém pojištění a sken dokladu o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání pro dobu, kdy bude Vaše stáž probíhat.
  4. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Oddělení smluvních vztahů Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail spolu s dalšími pokyny.
  5. Na stáž můžete nastoupit až v okamžiku, kdy je smlouva podepsána všemi smluvními stranami.

Důležitá informace pro zájemce ze zahraničí včetně Slovenska

Zájemci o praktickou stáž lékařského i nelékařského zdravotnického pracovníka jsou povinni doložit příslušné povolení ministerstva (viz informace pro lékařská a nelékařská povolání). Uvedená povinnost se netýká zdravotnických pracovníků, kteří jsou členy ČLK, ČSK, ČLnK nebo jsou zaměstnáni u poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky.

Ceník

Přehled akreditovaných oborů

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!