Vzdělávání

Stáže

Jak na stáž do VFN v Praze?

Níže uvedené pokyny se vztahují na tyto zájemce o stáž:

 • lékaři zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR
 • lékaři s oprávněním k samostatnému výkonu lékařského povolání na území ČR
 • nelékařští zdravotní pracovníci, zaměstnaní ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo s oprávněním k samostatnému výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 • studenti středních a vysokých škol, které mají akreditaci MŠMT ČR pro zdravotnické a navazující obory (psychologie, laboratorní metody, …)

KINDLY NOTE, if you are interested in internship for foreigners, please click HERE.

LÉKAŘI

 1. U primáře pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken lékařského diplomu a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

NELÉKAŘI

 1. S vrchní sestrou/laborantkou pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájením stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu (vysvědčení) odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

STUDENTI

 1. Na sekretariátu pracoviště VFN v Praze si dohodněte termín stáže.
 2. Nejpozději čtyři týdny před začátkem praxe přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas pracoviště VFN v Praze (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště VFN v Praze nebude brán zřetel.
 4. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku.
 5. Smlouva k praxi musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem praxe, jinak ji VFN neumožní!

KLINICKÁ LOGOPEDIE –  dvoutýdenní specializační stáž pro odbornost 903

 1. Dohodněte si termín stáže s garantkou oboru PaedDr. Evou Škodovou (eva.skodova@vfn.cz).
 2. Nejpozději čtyři týdny před zahájení stáže přepošlete na adresu staze@vfn.cz souhlas garantky (e-mailovou komunikaci) spolu s vyplněným dotazníkem.
 3. Na žádosti bez doloženého souhlasu pracoviště nebude brán zřetel.
 4. Jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken diplomu o odborné způsobilosti v oboru Klinická logopedie a doklad o pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.
 5. Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, které obdržíte z Odboru vzdělávání VFN na Váš e-mail uvedený v dotazníku
 6. Smlouva ke stáži musí být podepsána všemi smluvními stranami ještě před začátkem stáže, jinak VFN stáž neumožní!

CENÍK

 

 


Stáže pro zahraniční zájemce – Internship in the Prague General University Hospital

PHYSICIANS

 1. If interested in internship at a clinic of one’s choice, an applicant is to contact relevant head physician to discuss details, to include dates and the trainer, at least 5 weeks in advance, needed for the administration of the internship in the General University Hospital (GUH).
 2. The applicant is required to fill out the Questionnaire completely and accurately, and send it to internship@vfn.cz.
 3. Based on the questionnaire, a contract will be prepared and send to the internship applicant to his/her e-mail address; the applicant is required to print it out twice, sign it and send to the following address of the GUH Department of Education: Odbor vzdělávání VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
 4. Physicians who will come into contact with patients will also need to have a document confirming their professional liability insurance, a copy of which is to be attached to the contract.
 5. A copy of the contract will be returned to the applicant.

Price list:
The price of an internship is between 30 – 60 €/per day and depends on individual filling of internship.

Accommodation:
If accommodation is needed, there is possibility to be accommodated in hospital hostel.

Contact person:
Should you have any questions, complaints or suggestions? Ask this contact person, please:

Mr. Mikuláš Laub
Department of Education
Na Bojišti 1
128 00  Praha 2

Phone: +420 22496 4347
E-mail: mikulas.laub@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!