Služby pro zdravotníky

Laboratoř pro ústní biologii

Laboratoř pro ústní biologii slouží pro výzkum v oblasti orální mikrobiologie a imunologie. Laboratoř se zabývá výzkumnými projekty zaměřenými na studium vlivu kovů v dentálních materiálech na rozvoj autoimunitních onemocnění, na klíčové imunitní mechanismy v patogenezi parodontitidy, působení galvanismu v dutině ústní, na intoleranci kovů používaných v implantologii, úlohu bakterií zubního povlaku v rozvoji aterosklerotických změn a úlohu kovů ve vztahu k rizikům civilizačních onemocnění.

V laboratoři je prováděn rovněž test MELISA® pro stanovení intolerance kovových materiálů. V posledních letech je realizováno 150-200 vyšetření ročně. Test je významnou preventivní diagnostickou metodou umožňující určit individuálně nejvhodnější implantační či sanační materiál. Jako jediná v celé ČR provádí tento test naše laboratoř, jedná se o exkluzivní (relativně finančně a časově náročné) laboratorní vyšetření, které je prováděno u pacientů na vyžádání jejich ošetřujících stomatologů, imunologů, alergologů, praktických lékařů, ortopedů, kardiologů a lékařů dalších oborů.

Laboratoř slouží též jako výuková laboratoř pro pregraduální studenty Přírodovědecké fakulty UK, oboru imunologie a pro studenty postgraduálního doktorského studia biomedicíny. Odborné stáže v laboratoři vykonávají i studenti Farmaceutické fakulty UK a Vyšší odborné školy zdravotní.

V laboratoři jsou řešeny projekty grantové agentury AZV MZ ČR a univerzitní projekt PROGRES.

Kontakt: RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. (tel: +420 224 966 801, e-mail: stepan.podzimek@vfn.cz).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!