Fakultní transfuzní oddělení

Aktuální potřeba krve

RhD pozitivní RhD negativní
A+ A-
B+ B-
AB+ AB-
0+ 0-
Datum poslední aktualizace: 30.03.2020
Legenda k tabulce:
V tabulce jsou ve dvou sloupcích (RhD negativní a RhD pozitivní) uvedeny jednotlivé krevní skupiny. Dle jejich barvy rozlišíte, zda je pro nás Vaše krevní skupina akuálně více či méně potřebná a můžete si tak lépe naplánovat návštěvu u nás.
Barva pozadí Význam pro Vás
Prosíme, přijďte darovat krev, této skupiny máme nedostatek
Krev této skupiny odebíráme bez omezení
Prosíme, odložte odběr této krevní skupiny

Provozní doba odběrů – upravena vzhledem k aktuální epidemiologické situaci

  Pracoviště Karlovo náměstí Pracoviště Zbraslav Prvodárci (obě pracoviště)
Pondělí 07:00 – 11:00 07:00 – 11:00 07:00 – 09:45
Úterý 07:00 – 11:00 07:00 – 11:00 07:00 – 09:45
Středa 07:00 – 11:00 07:00 – 11:00 07:00 – 09:45
Čtvrtek 07:00 – 11:00 07:00 – 11:00 07:00 – 09:45
Pátek 07:00 – 11:00 07:00 – 11:00
Páteční režim platí také pro dny předcházející volným dnům (státní svátky a dny pracovního volna).

Konzultační hodiny s lékařem

Pracoviště Karlovo náměstí Pracoviště Zbraslav
Tel.: +420 224 962 751 Tel.: +420 225 374 234
13:00 – 15:00 10:00 – 13:00

Veškeré informace, které se týkají darování krve a jejích složek naleznete pod záložkou Informace pro dárce krve.
Informace o našich pracovištích a cestu k nám pak pod záložkou Pracoviště FTO.
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Omezení spojená s cestováním – doba vyloučení z dárcovství po návratu ze zahraničních cest.
Sezónní omezení spojená s cestováním (2019) – země s výskytem infekce virem západonilské horečky (WNV).
Sledujte nás i na sociální síti facebook – facebook.com/transfuzka.

Novinky, Události, Akce

26. 03. 2020

Poděkování

Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu jménem kolektivu FTO VFN v Praze poděkovat dobrovolným šičkám z Vraného nad Vltavou a HC Sparta Praha za roušky a v neposlední řadě také děkuji 3D tiskařské komunitě a Prusa Research za dodání ochranných štítů. Ochranné pracovní pomůcky jsou pro nás cenným darem, protože v současné náročné situaci budou chránit naše pracovníky a tím i dárce krve při zajišťování transfuzních přípravků pro naše pacienty.

Děkujeme!

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

25. 03. 2020

Poděkování Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 1

Jménem kolektivu FTO VFN v Praze velice děkujeme zástupcům Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 1 za jejich dar. Oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 1 daroval našim pracovníkům ochranné pracovní pomůcky, které v současné náročné situaci budou chránit naše sestřičky a lékařky a tím i dárce krve při zajišťování transfuzních přípravků pro naše pacienty.

Děkujeme! Vašeho daru si velmi ceníme.

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

25. 03. 2020

Poděkování dárcům krve 

Vážené dárkyně a dárci krve, děkujeme ze srdce vám všem, kteří přicházíte darovat krev, plazmu, krevní destičky i v této pro všechny náročné době, v čase nouzového stavu a karantény. Velmi si vážíme a ceníme vaší nezištné pomoci. Pacienti potřebují zdravotní péči a léčbu každý den, a to bez ohledu na karanténu nebo nouzový stav. Zajištění péče o pacienty včetně zajištění léčby transfuzními přípravky je v současnosti mnohem náročnější. O to cennější je vaše pomoc, váš dar krve – dar života.

Děkujeme za něj a přejeme pevné zdraví!

Za kolektiv FTO

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

19. 03. 2020

Zrušení odběrů s mobilní jednotkou v dubnu

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR, rušíme také v měsíci dubnu všechny plánované odběry s mobilní jednotkou (výjezdy) – aktualizovaný seznam najdete zde: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/pravidelne-akce/

Naše zbraslavské pracoviště je tedy v dubnu plně v provozu.

Při dodržení stávajících bariérových bezpečnostních opatření  tj. odklad darování v případě návratu ze zahraniční v posledním měsíci nebo kontaktu s osobou trpící onemocněním horních cest dýchacích, a také dodržení používání ochranných pomůcek – tady i pro dárce platí, že vstup na naše pracoviště je možný pouze se zakrytým nosem a ústy a pouze v malých skupinkách cca 3 až 5 osob najednou, můžete přijít darovat krev.

https://www.vfn.cz/aktuality/nebojte-se-darovat-krev-nemocnice-ji-potrebuji/

Děkujeme, že přijdete a pomůžete.

18. 03. 2020

Na pracovišti Karlovo náměstí jsme objevili zapomenutou plastovou lahev na pití s logem KPMG. Majitel/ka si ji může vyzvednout v evidenci dárců krve.

16. 03. 2020

Preventivní opatření – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu, s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí, rozšiřujeme již zavedená preventivní opatření.

 • Od 16. 3. 2020 upravujeme provozní dobu odběrů pro obě naše pracoviště.
  Běžné odběry:   PO – PÁ   7:00 – 11:00.
  Prvodárci:   PO – ČT   7:00 – 9:45.
  Aferetické odběry (separátory):   pouze po předchozím objednání.
 • Všechny odběry s mobilní jednotkou jsou do konce března zrušeny, k odběru tedy můžete přijít i na naše zbraslavské pracoviště, které je v provozu.
 • Do odvolání rušíme odběr vzorků v rámci projektu GENOM (Analýza českých genomů pro teranostiku) pro externí zájemce, kteří nejsou zařazeni do registru dárců krve FTO VFN v Praze.

Ostatní omezení zůstávají nadále v platnosti (viz níže)

Děkujeme za pochopení

11. 03. 2020

Preventivní opatření – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu, s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí, rozšiřujeme již zavedená preventivní opatření. Odklad odběru o jeden měsíc tedy nově platí pro všechny cestovatele, kteří se vracejí z Evropy a také pro všechny, kteří jsou v kontaktu s osobou trpící onemocněním horních cest dýchacích.

Další omezení související s cestováním (viz cestovatelská tabulka) zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení

26. 02. 2020

Preventivní opatření

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu, s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí, zavádíme preventivní odklad darování krve v délce 1 měsíc po návratu ze zahraničí. Omezení jeden měsíc platí pro všechny státy Evropy, kromě Slovenské republiky.

Další omezení související s cestováním (viz cestovatelská tabulka) zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení

11. 02. 2020

Nedostatek transfuzních přípravků

Vážené dárkyně a dárci krve,

pokud to Váš zdravotní stav a časový rozvrh umožňují, prosíme, přijďte darovat krev. Aktuálně stále bojujeme s nedostatkem transfuzních přípravků téměř všech krevních skupin, zejména pak skupin 0 a A Rh(D) negativních i pozitivních. 

Děkujeme!

05. 02. 2020

Projekt Genom – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

i v dalších měsících roku pokračujeme v odběrech pro analýzu českých genomů pro teranostiku. V únoru a březnu na našem zbraslavském pracovišti odebíráme vzorky do projektu genom každý pracovní den (s ohledem na plánované uzavírky – prosíme sledujte tento web) od 7:00 – 9:00, na pracovišti Karlovo náměstí pouze každé úterý od 8:00 – 11:00.

30. 01. 2020

Omezení únorových odběrů na pracovišti Zbraslav

Vážené dárkyně a dárci krve,

z provozních důvodů jsme nuceni vždy při konání odběrů s mobilní jednotkou zrušit také odběry na našem zbraslavském pracovišti. V únoru 2020 se zrušení týká následujících termínů: 4.2., 5.2., 10.2., 12.2., 13.2., 18.2., 19.2., 20.2. a 25.2. 2020.

Děkujeme za pochopení

13. 01. 2020

Aktualizace termínů pravidelných akcí FTO

Vážené dárkyně a dárci krve,

aktualizovali jsme pro Vás přehled termínů naších pravidelných akcí – odběrů s mobilní jednotkou, které plánujeme v roce 2020. Seznam, který naleznete pod záložkou Pravidelné akce FTO v pravém horním menu stránek, budeme nadále průběžně aktualizovat.

07. 01. 2020

Omezení lednových odběrů, projekt Genom

Vážené dárkyně a dárci krve, z provozních důvodů jsme nuceni vždy při konání odběrů s mobilní jednotkou zrušit také odběry na našem zbraslavském pracovišti. V lednu 2020 se zrušení týká následujících termínů: 7.1., 14.1., 15.1., 28.1., 29.1.2020. Děkujeme za pochopení.

I v roce 2020 pokračujeme v odběrech pro analýzu českých genomů pro teranostiku. V lednu na našem zbraslavském pracovišti odebíráme vzorky do projektu genom každý pracovní den (s ohledem na plánované uzavírky) od 7:00 – 9:00, na pracovišti Karlovo náměstí pouze každé úterý od 8:00 – 11:00, mimo 21. 1. 2020.

17. 12. 2019

Vánoční přání

Vážené dárkyně a dárci krve,

DĚKUJEME VÁM za Vaši celoroční přízeň, které si velmi vážíme, a která dává smysl naší práci

PŘEJEME Vám klidné dny předvánoční, vánoční i povánoční

a nechť v novém roce provází Vaše kroky ZDRAVÍ !!

07. 11. 2019

Projekt Analýza českých genomů pro teranostiku

Na pracovištích FTO je možné se nyní zapojit do projektu, který je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.

Více informací naleznete v záložce Analýza českých genomů pro teranostiku.

25. 10. 2019

Sparťanská krev 2019

Vážené dárkyně a dárci krve,

třináctý ročník oblíbené „Sparťanské krve“ je opět tady, tentokrát s několika změnami. Podpořit projekt a darovat svou krev, nebo se stát součástí registru dárců kostní dřeně při IKEM Praha, můžete na obou našich pracovištích ve třech listopadových termínech a to 5.11., 12.11. a 26.11.2019 (vždy úterý). Více informací najdete v záložce Sparťanská krev.

Těšíme se na Vás!

11. 10. 2019

Úprava intervalu mezi odběry u mužů

Vážené dárkyně a dárci krve,

v srpnu jsme mimořádně z důvodu akutního nedostatku transfuzních přípravů zkrátili interval mezi jednotlivými odběry u mužů na 8 týdnů. Akutní nedostatek se díky Vám podařilo zažehnat, interval mezi odběry u mužů tedy vracíme zpět na standardních 10 týdnů.

Děkujeme za pochopení.

14. 06. 2019

Mezinárodní den dárců krve

Vážené dárkyně a dárci krve,

dnes je Váš den, světový den dobrovolných dárců krve. Jeho letošním mottem je „bezpečná krev pro všechny“, tedy přání nás všech, aby pro každého člověka byla dostupná včasná a bezpečná transfuze krve jako nedílná součást moderních léčebných postupů. Chtěli bychom Vám všem velmi poděkovat za Váš dar, kterého si ceníme nejen my, ale především všichni ti, kterým denně pomáhá zachraňovat jejich životy.

Společně pro naše pacienty

Kolektiv FTO

Máte-li čas a chuť, prolistujte zajímavé odkazy

https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2019

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/darovani-krve-krev-darce-krve-darcovstvi-svetovy-den-darcu-krve-pomoc-zdravotnictvi-zachrana-zivota.A190613_113356_zdravi_bib

01. 03. 2019

Daruj krev s Fincentrem Reality

Společnost Fincentrum Reality se rozhodla aktivně zapojit do propagace dárcovství krve, a rozšířila tak náš registr o několik prvodárců, ke kterým  se – doufáme, že v blízké budoucnosti – přidají další jejich kolegyně a kolegové.

Z průběhu darování vzniklo propagační video, jehož hlavním mottem je velmi výstižné „Darovat krev je normální„.

Máte-li chuť se zapojit nebo se dozvědět víc, nalistujte webové stránky projektu.

11. 02. 2019

Virtuální prohlídka

Vážené dárkyně a dárci krve,

připravili jsme pro Vás virtuální procházku celým procesem, který začíná příchodem k odběru a končí výdejem transfuzních přípravků pro pacienty. Můžete se tak detailně krok po kroku podívat, co se děje s Vaší krví, plazmou nebo destičkami.

Máte-li chuť a čas, prohlídku nalistujete zde.

25. 01. 2019

Velké poděkování a malá prosba

Vážené dárkyně a dárci krve, po výzvě na sociálních sítích a následné medializaci nedostatku transfuzních přípravků, se nám díky Vám, podařilo tento kritický nedostatek zásob u zmíněných krevních skupin překlenout.

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za Váš zvýšený zájem o darování, chuť pomoci, a také věnovat  svůj čas pro pacienty. 

Vzhledem k tomu, jak náročné pro nás těchto několik posledních dnů bylo, rádi bychom Vás ještě poprosili o následující:

 • pokud máte možnost, využijte k darování i naše odběrové pracoviště na Zbraslavi,
 • pro telefonické dotazy na lékaře, prosíme využívejte konzultační hodiny k tomu určené.

Děkujeme za Vaši přízeň a chuť darovat!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!