Fakultní transfuzní oddělení

Aktuální potřeba krve

RhD pozitivní RhD negativní
A+ A-
B+ B-
AB+ AB-
0+ 0-
Datum poslední aktualizace: 22.06.2020
Legenda k tabulce:
V tabulce jsou ve dvou sloupcích (RhD negativní a RhD pozitivní) uvedeny jednotlivé krevní skupiny. Dle jejich barvy rozlišíte, zda je pro nás Vaše krevní skupina akuálně více či méně potřebná a můžete si tak lépe naplánovat návštěvu u nás.
Barva pozadí Význam pro Vás
Prosíme, přijďte darovat krev, této skupiny máme nedostatek
Krev této skupiny odebíráme bez omezení
Prosíme, odložte odběr této krevní skupiny

Provozní doba odběrů

  Pracoviště Karlovo náměstí Pracoviště Zbraslav Prvodárci (obě pracoviště)
Pondělí 07:00 – 11:45 07:00 – 11:45 07:00 – 09:45
Úterý 07:00 – 11:45 07:00 – 11:45 07:00 – 09:45
Středa 07:00 – 11:45 07:00 – 11:45 07:00 – 09:45
Čtvrtek 07:00 – 11:45 07:00 – 11:45 07:00 – 09:45
Pátek 07:00 – 10:45 07:00 – 10:45
Páteční režim platí také pro dny předcházející volným dnům (státní svátky a dny pracovního volna).

Konzultační hodiny s lékařem

Pracoviště Karlovo náměstí Pracoviště Zbraslav
Tel.: +420 224 962 751 Tel.: +420 225 374 234
13:00 – 15:00 10:00 – 13:00

Veškeré informace, které se týkají darování krve a jejích složek naleznete pod záložkou Informace pro dárce krve.
Informace o našich pracovištích a cestu k nám pak pod záložkou Pracoviště FTO.
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Omezení spojená s cestováním – doba vyloučení z dárcovství po návratu ze zahraničních cest.
Sezónní omezení spojená s cestováním (2020) – země s výskytem infekce virem západonilské horečky (WNV).
Sledujte nás i na sociální síti facebook – facebook.com/transfuzka.

ANTI-COVID PLAZMA

Novinky, Události, Akce

19. 06. 2020

Projekt Genom – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

s platností od 29.6.2020 do konce měsíce srpna 2020 budou odběry zájemců o účast v projektu GENOM prováděny pouze na pracovišti Zbraslav, doba odběrů zůstává beze změn. Další informace naleznete pod záložkou Analýza českých genomů pro teranostiku.

Děkujeme za pochopení

11. 06. 2020

Poděkování dárcům krve u příležitosti oslav Světového dne dárců krve

Vážené a milé dárkyně krve a vážení a milí dárci krve. Využívám příležitosti oslav SVĚTOVÉHO DNE DÁRCŮ KRVE, který každoročně slavíme 14.6., abych vám všem poděkovala za trvalou a nezištnou pomoc při zajištění léčby pacientů transfuzními přípravky. Velmi si vaší pomoci vážím – bez vás bychom to nedokázali. Přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví, úspěch v životě profesním a štěstí v životě osobním.

Vyzývám i ty, kteří se darovat krev teprve rozhodují: „Neváhejte a přijďte! Nic to není – darování krve je mnohem snazší než si myslíte 😊“

Za kolektiv FTO
prim. MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.

01. 06. 2020

Nedostatek transfuzních přípravků

Vážené dárkyně a dárci krve,

pokud to Váš zdravotní stav a časový rozvrh umožňují, prosíme, přijďte darovat krev.

Aktuálně stále bojujeme s nedostatkem transfuzních přípravků téměř všech krevních skupin, zejména pak skupin A Rh(D) negativních i pozitivních a 0 Rh(D) pozitivních.

Děkujeme!

01. 06. 2020

Propagace dárcovství – youtuber Peca

Navštívil nás youtuber Peca a bylo to fajn 😊

https://www.youtube.com/watch?v=Gh_1GCH7tzY

Děkujeme za propagaci dárcovství!

28. 05. 2020

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k častým dotazům v souvislosti s prováděním testů na přítomnost onemocnění Covid 19, bychom Vás chtěli upozornit, že tyto testy na našem pracovišti neprovádíme.

Seznam odběrových míst v Praze naleznete pod odkazy:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://www.synlab.cz/covid-19

20. 05. 2020

Zrušení odběrů na Zbraslavi

Vážené dárkyně a dárci krve,

připomínáme, že dne 4.6.2020 z provozních důvodů (konání odběrů s mobilní jednotkou) rušíme odběry na našem zbraslavském pracovišti.

Na běžný odběr můžete v tomto termínu přijít na naše pracoviště v areálu VFN na Karlově náměstí, prosíme respektujte provozní dobu odběrů.

Děkujeme za pochopení.

20. 05. 2020

Projekt Genom – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

po omezení způsobeném epidemiologickou situací, opět spouštíme odběry vzorků pro projekt Genom.

Pro zájemce o výsledky testování zároveň upozorňujeme, že došlo k překódování identifikačních čísel odběrů  – všechny aktuální informace naleznete v záložce Analýza českých genomů pro teranostiku.

30. 04. 2020

Preventivní opatření – připomenutí

Vážené dárkyně a dárci krve,

připomínáme, že se od pondělí 4. 5. 2020 vracíme na obou našich pracovištích ke standardní provozní době odběrů tedy:

 • PO-ČT:  7:00 – 11:45
 • PÁTEK:  7:00 – 10:45
 • Prvodárci:  PO – ČT:  7:00 – 9:45

Ostatní omezení související s vývojem aktuální epidemiologické situace zůstávají nadále v platnosti, jsou to tato:

 • Preventivní odklad odběru o jeden měsíc pro všechny, kteří se vracejí z Evropy a také pro všechny, kteří jsou v kontaktu s osobou trpící onemocněním horních cest dýchacích.
 • Všechny plánované odběry s mobilní jednotkou až do 3. 6. 2020 rušíme (aktualizovaný seznam najdete zde), naše zbraslavské pracoviště je tedy i v květnu plně v provozu.
 • Dočasné zrušení odběru vzorků v rámci projektu Genom pro externí zájemce, kteří nejsou zařazeni do registru dárců krve FTO VFN v Praze je po celý květen stále v platnosti.
 • Nově přidáváme doporučení STL ČLS JEP pro dárce kteří prodělali infekci virem SARS-CoV-2 nebo byli v rizikovém kontaktu či karanténě – viz odkaz.
 • Nově přidáváme také pravidelné sezónní omezení v souvislosti s virem západonilské horečky (WNV) – viz odkaz.

Připomínáme, že při dodržení stávajících opatření tj. používání ochranných pomůcek (zakrytý nos a ústa) a vstupu pouze v malých skupinkách do 5ti osob, je pro Vás odběr krve bezpečný.

Máte-li čas a chuť, nebojte se darovat krev, pomůžete!

Děkujeme!

26. 03. 2020

Poděkování

Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu jménem kolektivu FTO VFN v Praze poděkovat dobrovolným šičkám z Vraného nad Vltavou a HC Sparta Praha za roušky a v neposlední řadě také děkuji 3D tiskařské komunitě a Prusa Research za dodání ochranných štítů. Ochranné pracovní pomůcky jsou pro nás cenným darem, protože v současné náročné situaci budou chránit naše pracovníky a tím i dárce krve při zajišťování transfuzních přípravků pro naše pacienty.

Děkujeme!

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

25. 03. 2020

Poděkování Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 1

Jménem kolektivu FTO VFN v Praze velice děkujeme zástupcům Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 1 za jejich dar. Oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 1 daroval našim pracovníkům ochranné pracovní pomůcky, které v současné náročné situaci budou chránit naše sestřičky a lékařky a tím i dárce krve při zajišťování transfuzních přípravků pro naše pacienty.

Děkujeme! Vašeho daru si velmi ceníme.

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

25. 03. 2020

Poděkování dárcům krve 

Vážené dárkyně a dárci krve, děkujeme ze srdce vám všem, kteří přicházíte darovat krev, plazmu, krevní destičky i v této pro všechny náročné době, v čase nouzového stavu a karantény. Velmi si vážíme a ceníme vaší nezištné pomoci. Pacienti potřebují zdravotní péči a léčbu každý den, a to bez ohledu na karanténu nebo nouzový stav. Zajištění péče o pacienty včetně zajištění léčby transfuzními přípravky je v současnosti mnohem náročnější. O to cennější je vaše pomoc, váš dar krve – dar života.

Děkujeme za něj a přejeme pevné zdraví!

Za kolektiv FTO

MUDr. D. Dušková, Ph.D., primářka a Mgr. I. Drdová, vrchní sestra

16. 03. 2020

Preventivní opatření – aktualizace

Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu, s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí, rozšiřujeme již zavedená preventivní opatření.

 • Od 16. 3. 2020 upravujeme provozní dobu odběrů pro obě naše pracoviště.
  Běžné odběry:   PO – PÁ   7:00 – 11:00.
  Prvodárci:   PO – ČT   7:00 – 9:45.
  Aferetické odběry (separátory):   pouze po předchozím objednání.
 • Všechny odběry s mobilní jednotkou jsou do konce března zrušeny, k odběru tedy můžete přijít i na naše zbraslavské pracoviště, které je v provozu.
 • Do odvolání rušíme odběr vzorků v rámci projektu GENOM (Analýza českých genomů pro teranostiku) pro externí zájemce, kteří nejsou zařazeni do registru dárců krve FTO VFN v Praze.

Ostatní omezení zůstávají nadále v platnosti (viz níže)

Děkujeme za pochopení

07. 11. 2019

Projekt Analýza českých genomů pro teranostiku

Na pracovištích FTO je možné se nyní zapojit do projektu, který je zaměřen na sestavení kontrolní databáze genetické informace typické pro českou populaci. Cílem projektu je přispět k včasné a přesné diagnostice genetických onemocnění a v jejich dalším výzkumu.

Více informací naleznete v záložce Analýza českých genomů pro teranostiku.

11. 10. 2019

Úprava intervalu mezi odběry u mužů

Vážené dárkyně a dárci krve,

v srpnu jsme mimořádně z důvodu akutního nedostatku transfuzních přípravů zkrátili interval mezi jednotlivými odběry u mužů na 8 týdnů. Akutní nedostatek se díky Vám podařilo zažehnat, interval mezi odběry u mužů tedy vracíme zpět na standardních 10 týdnů.

Děkujeme za pochopení.

01. 03. 2019

Daruj krev s Fincentrem Reality

Společnost Fincentrum Reality se rozhodla aktivně zapojit do propagace dárcovství krve, a rozšířila tak náš registr o několik prvodárců, ke kterým  se – doufáme, že v blízké budoucnosti – přidají další jejich kolegyně a kolegové.

Z průběhu darování vzniklo propagační video, jehož hlavním mottem je velmi výstižné „Darovat krev je normální„.

Máte-li chuť se zapojit nebo se dozvědět víc, nalistujte webové stránky projektu.

11. 02. 2019

Virtuální prohlídka

Vážené dárkyně a dárci krve,

připravili jsme pro Vás virtuální procházku celým procesem, který začíná příchodem k odběru a končí výdejem transfuzních přípravků pro pacienty. Můžete se tak detailně krok po kroku podívat, co se děje s Vaší krví, plazmou nebo destičkami.

Máte-li chuť a čas, prohlídku nalistujete zde.

25. 01. 2019

Velké poděkování a malá prosba

Vážené dárkyně a dárci krve, po výzvě na sociálních sítích a následné medializaci nedostatku transfuzních přípravků, se nám díky Vám, podařilo tento kritický nedostatek zásob u zmíněných krevních skupin překlenout.

Chtěli bychom Vám moc poděkovat za Váš zvýšený zájem o darování, chuť pomoci, a také věnovat  svůj čas pro pacienty. 

Vzhledem k tomu, jak náročné pro nás těchto několik posledních dnů bylo, rádi bychom Vás ještě poprosili o následující:

 • pokud máte možnost, využijte k darování i naše odběrové pracoviště na Zbraslavi,
 • pro telefonické dotazy na lékaře, prosíme využívejte konzultační hodiny k tomu určené.

Děkujeme za Vaši přízeň a chuť darovat!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!