Fakultní transfuzní oddělení

Informace pro dárce krve

Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. V případě darování plazmy nebo krevních destiček formou aferézy (pomocí separátoru) musí být hmotnost dárce minimálně 60 kg. Krevní plazmu nebo krevní destičky může dárce/dárkyně krve darovat po dvou úspěšných odběrech krve. Informace o těchto typech odběrů Vám sdělí pracovníci (sestry, lékařky) transfuzního oddělení.

 Minimální časové intervaly mezi jednotlivými odběry
Plná krev Plazma a krevní destičky

Ženy: 3 x ročně

(minimálně 10 týdenní interval mezi odběry)

Plazma: minimální interval mezi odběry 2 týdny

(platí pro ženy i muže)

Muži: 4 x ročně

(minimálně 10 týdenní interval mezi odběry)

Destičky: minimální interval mezi odběry 2 týdny

(platí pro ženy i muže)

Změny stanovené frekvence odběrů a intervalů mezi odběry jsou možné pouze se se souhlasem lékaře FTO

Co všechno předchází vlastnímu odběru

 • Registrace v evidenci (nezapomeňte platný doklad totožnosti s fotografií a doklad o zdravotním pojištění platném v ČR).
 • Seznámení se s dokumentem Poučení dárce krve. Dokument obsahuje základní informace o rizikových faktorech, které mohou negativně ovlivnit kvalitu darované krve a tím ohrozit pacienta např. infekčním onemocněním.
 • Vyplnění Dotazníku dárce krve.
 • Odběr vzorku krve pro vyšetření krevního obrazu.
 • Pohovor s lékařem, který s Vámi probere nejen Váš celkový zdravotní stav, ale i eventuální nejasnosti související s darováním krve a provede také základní fyzikální vyšetření (např. měření krevního tlaku).

Odběr krve se provádí z jednoho žilního vpichu do jednorázové odběrové soupravy. Odebírá se 450 ml krve, odběr samotný trvá od 8 do 12 minut. Při odběrech plazmy nebo krevních destiček (trombocytů) formou aferézy je odběr prováděn s využitím přístroje (separátoru), který umožňuje oddělit jednotlivé složky krve (erytrocyty, trombocyty, plazmu) již během odběru. Doba odběru se pohybuje od 40–90 minut v závislosti na typu odběru a parametrech Vašeho krevního obrazu.

 Důležité informace
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky
Aktuální potřeba krve a provozní doba odběrů
Omezení spojená s cestováním
Doba vyloučení z dárcovství po návratu ze zahraničních cest
Sezónní omezení spojená s cestováním (2024)
Země s výskytem infekce virem západonilské horečky (WNV)
Sledujte nás i na sociální síti facebook
Facebook.com/transfuzka

K dárcovskému odběru krve si nezapomeňte s sebou vzít:

 • doklad totožnosti s fotografií (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas),
 • doklad o zdravotním pojištění platném v České republice.

Před darováním krve nezapomeňte:

 • ráno posnídat netučné jídlo (rohlík, džem, med, ovoce, ap.),
 • před odběrem vypít minimálně 0,5 l tekutin (minerálka, voda, džus, ap.).

Transfuzní přípravky vyrobené z Vašeho odběru pomáhají léčit pacienty např.:

 • s anémií (chudokrevností), kterou trpí např. pacienti s poruchami krvetvorby, nádorovým onemocněním, pacienti zařazení do dialyzačního programu (umělá ledvina),
 • kteří trpí poruchou krvácivosti a srážlivosti,
 • kteří utrpěli velkou ztrátu krve po úrazech nebo v průběhu operací,
 • dokonce ještě před jejich narozením, kdy se podává transfuze do umbilikální vény (pupečníkové žíly).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!