Fakultní transfuzní oddělení

Odběry anti-covid plazmy

Informace pro dárce tzv. rekonvalescentní plazmy (plazmy s protilátkami proti COVID-19)

Vážené dárkyně a dárci krve,

naše kapacita pro odběry covid-19 rekonvalescentní plazmy je naplněna až do konce ledna 2021, dárce pro tento typ odběrů tedy momentálně nepřijímáme.

O uvolnění kapacity Vás budeme včas informovat.

Děkujeme, že pomáháte a přejeme pevné zdraví!

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Primářka FTO VFN v Praze
daniela.duskova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!