Fakultní transfuzní oddělení

Odběry anti-covid plazmy

Upozornění: Vážené dárkyně a dárci krve,

vzhledem k aktuálně naplněné kapacitě pozastavujeme dočasně odběry Covid-19 rekonvalescentní plazmy. O obnovení Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


Vážené dárkyně a dárci krve,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o pomoc při léčbě pacientů, kteří se dosud z onemocnění COVID-19 nevyléčili.

Podmínky darování tzv. rekonvalescentní plazmy:

  1. Vyléčený jedinec splňuje obecné podmínky pro dárcovství krve a krevních složek (zdravotní stav, věk, váha, omezení cestovatelská i léková – podrobnosti – viz obecné informace a aktuální informace pro dárce krve).
  2. Dárce nikdy nedostal transfuzi krve, dárkyně nedostala transfuzi krve a nebyla těhotná.
  3. Průběh nemoci COVID-19 s horečkou (teplota alespoň 38,0 °C), nebo 3 dny s teplotou nad 37,5 °C.
  4. Odběr plazmy je možný nejdříve za 2 týdny a nejdéle za 2 měsíce po ukončení izolace z důvodu onemocnění COVID19.

Zvýšenou poptávku klinických oddělení po rekonvalescentní plazmě registrujeme u krevní skupiny AB.

V případě, že splňujete všechny výše uvedené podmínky, prosíme kontaktujte nás v pracovní dny mezi 11.30-15.00 na telefonním čísle 224 963 112 nebo 224 962 757 a objednejte se na odběr covid-rekonvalescentní plazmy.

Nesplňujete-li podmínky pro darování rekonvalescentní plazmy, ale splňujete podmínky dárcovství krve – viz obecné informace a aktuální informace pro dárce krve), budeme rádi, když se zařadíte do našeho registru dárců krve.

Pokud máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že prodělal onemocnění COVID-19, předejte mu, prosím, výše uvedenou informaci o možnosti darování tzv. rekonvalescentní plazmy.

Děkujeme, že pomáháte a přejeme pevné zdraví!

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Primářka FTO VFN v Praze
daniela.duskova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!