Informace pro návštěvníky

Nová pravidla návštěv

S účinností ode dne 14. března 2022 je zrušen plošný zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnice.

Vedoucí pracovníci zdravotnických pracovišť mohou zakázat návštěvy při lokálně zhoršené epidemiologické situaci na pracovišti, vždy po konzultaci s ONH.

Návštěvy jsou povinny používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem po celou dobu pohybu po zdravotnickém zařízení, včetně pokojů pacientů. Další podmínky, například prokázání bezinfekčnosti, byly ke stejnému dni zrušeny.

Trvá povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení.

Na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení. Ochranný prostředek je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem. Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný. Celé znění mimořádného opatření naleznete v příloze.

Desatero návštěvníka VFN

Vážení návštěvníci VFN,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Děkujeme Vám, že svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

Hospitalizované pacienty můžete v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze navštívit prakticky kdykoliv. Každé pracoviště VFN má jiný režim a doporučenou návštěvní dobou určuje vedení daného pracoviště. Proto Vás prosíme, respektujte doporučení na jednotlivých odděleních.

Zároveň Vás prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a po dobu návštěvy se chovejte, pokud možno, tiše, zejména v době poledního klidu.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.

Desatero návštěvníka VFN

  1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
  2. Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny, např. při používání návleků na obuv.
  3. Návštěvník by měl respektovat návštěvní hodiny, které jsou doporučené a odlišené na jednotlivých odděleních.
  4. Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
  5. Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
  6. Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
  7. Návštěvník by měl vyslechnout obavy pacienta, snažit se jej uklidnit, potěšit, pozvednout jeho sebevědomí a motivovat jej k dodržování léčebného režimu a tím přispět k rychlejšímu propuštění do domácího léčení.
  8. Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda jsou vhodné řezané květiny, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
  9. Ideální pro pacienta je spolupráce mezi návštěvou (rodinným příslušníkem), ošetřujícím personálem a samotným pacientem. Zejména jedná-li se o otázku domácího léčení, které bude vyžadovat změnu životního stylu, úpravu jídelníčku, užívání léků apod.
  10. Návštěvník by měl respektovat zákaz kouření v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!