Informace pro návštěvníky

Nová pravidla návštěv

S účinností ode dne 9. července 2021 se Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN mění podmínky pro návštěvy ve zdravotnickém zařízení a to tak, že návštěvy musí prokázat dokončené očkování proti COVID-19 a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky vakcíny. 

Návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení jsou v návaznosti na výše uvedené změny od 9.7.2021 umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a uplynulo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;​

tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.​

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

Úplné znění mimořádného opatření naleznete zde.

Desatero návštěvníka VFN

Vážení návštěvníci VFN,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Děkujeme Vám, že svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

Hospitalizované pacienty můžete v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze navštívit prakticky kdykoliv. Každé pracoviště VFN má jiný režim a doporučenou návštěvní dobou určuje vedení daného pracoviště. Proto Vás prosíme, respektujte doporučení na jednotlivých odděleních.

Zároveň Vás prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a po dobu návštěvy se chovejte, pokud možno, tiše, zejména v době poledního klidu.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.

Desatero návštěvníka VFN

 1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
 2. Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny, např. při používání návleků na obuv.
 3. Návštěvník by měl respektovat návštěvní hodiny, které jsou doporučené a odlišené na jednotlivých odděleních.
 4. Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
 5. Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
 6. Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
 7. Návštěvník by měl vyslechnout obavy pacienta, snažit se jej uklidnit, potěšit, pozvednout jeho sebevědomí a motivovat jej k dodržování léčebného režimu a tím přispět k rychlejšímu propuštění do domácího léčení.
 8. Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda jsou vhodné řezané květiny, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
 9. Ideální pro pacienta je spolupráce mezi návštěvou (rodinným příslušníkem), ošetřujícím personálem a samotným pacientem. Zejména jedná-li se o otázku domácího léčení, které bude vyžadovat změnu životního stylu, úpravu jídelníčku, užívání léků apod.
 10. Návštěvník by měl respektovat zákaz kouření v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!