Informace pro návštěvníky

Pravidla návštěv

Vážení návštěvníci VFN,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Děkujeme Vám, že svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

Hospitalizované pacienty můžete v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze navštívit prakticky kdykoliv. Každé pracoviště VFN má jiný režim a doporučenou návštěvní dobou určuje vedení daného pracoviště. Proto Vás prosíme, respektujte doporučení na jednotlivých odděleních.

Zároveň Vás prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a po dobu návštěvy se chovejte, pokud možno, tiše, zejména v době poledního klidu.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.

Desatero návštěvníka VFN

  1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
  2. Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny, např. při používání návleků na obuv.
  3. Návštěvník by měl respektovat návštěvní hodiny, které jsou doporučené a odlišené na jednotlivých odděleních.
  4. Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
  5. Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
  6. Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
  7. Návštěvník by měl vyslechnout obavy pacienta, snažit se jej uklidnit, potěšit, pozvednout jeho sebevědomí a motivovat jej k dodržování léčebného režimu a tím přispět k rychlejšímu propuštění do domácího léčení.
  8. Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda jsou vhodné řezané květiny, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
  9. Ideální pro pacienta je spolupráce mezi návštěvou (rodinným příslušníkem), ošetřujícím personálem a samotným pacientem. Zejména jedná-li se o otázku domácího léčení, které bude vyžadovat změnu životního stylu, úpravu jídelníčku, užívání léků apod.
  10. Návštěvník by měl respektovat zákaz kouření v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!