Informace pro návštěvníky

Nová pravidla návštěv

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

V CELÉM AREÁLU VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se s účinností od 12. 4. 2021 upravují některé podmínky pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a podmínky přítomnosti třetích osob u porodu.

Znění mimořádného opatření naleznete pod odkazem ZDE.

Nová pravidla přítomnosti třetí osoby u porodu

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná pouze za předpokladu, že:

 • Použije respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) ochrany dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
 • Podrobí se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2, a to s negativním výsledkem.

Požadavek testování se nevztahuje na tyto osoby:

 • Osoby, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu, který není starší 48 hodin. 
 • Osoby bez příznaků onemocnění COVID-19, které doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončené vakcinace uplynula lhůta 14 dní.
 • Osoby, které doloží, že v době 90 dnů před přítomností u porodu prodělaly COVID-19 a skončila jejich izolace.

Ostatní podmínky pro účast třetích osob u porodu se nezměnily, tj. porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením a musí být zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami.

Desatero návštěvníka VFN

Vážení návštěvníci VFN,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Děkujeme Vám, že svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

Hospitalizované pacienty můžete v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze navštívit prakticky kdykoliv. Každé pracoviště VFN má jiný režim a doporučenou návštěvní dobou určuje vedení daného pracoviště. Proto Vás prosíme, respektujte doporučení na jednotlivých odděleních.

Zároveň Vás prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a po dobu návštěvy se chovejte, pokud možno, tiše, zejména v době poledního klidu.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.

Desatero návštěvníka VFN

 1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
 2. Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny, např. při používání návleků na obuv.
 3. Návštěvník by měl respektovat návštěvní hodiny, které jsou doporučené a odlišené na jednotlivých odděleních.
 4. Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
 5. Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
 6. Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
 7. Návštěvník by měl vyslechnout obavy pacienta, snažit se jej uklidnit, potěšit, pozvednout jeho sebevědomí a motivovat jej k dodržování léčebného režimu a tím přispět k rychlejšímu propuštění do domácího léčení.
 8. Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda jsou vhodné řezané květiny, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
 9. Ideální pro pacienta je spolupráce mezi návštěvou (rodinným příslušníkem), ošetřujícím personálem a samotným pacientem. Zejména jedná-li se o otázku domácího léčení, které bude vyžadovat změnu životního stylu, úpravu jídelníčku, užívání léků apod.
 10. Návštěvník by měl respektovat zákaz kouření v areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!