Nemocniční ombudsman

Jste (ne)spokojeni s poskytnutou péčí a službami či komunikací zdravotnického personálu? Nevíte si rady? Máte potíže? Obraťte se na nemocničního ombudsmana.

Našich pacientů velmi vážíme, a proto ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl zřízen post nemocničního ombudsmana. Může nastat situace, kdy se pacienti či jejich blízcí domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena, nebo nám naopak chcete sdělit, že jste byli s péčí ve VFN spokojeni.

Nemocničním ombudsmanem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Kdo se může obrátit na nemocničního ombudsmana?

Pacient, jakýkoliv návštěvník nemocnice či zaměstnanec má možnost nemocničního ombudsmana navštívit osobně nebo ho kontaktovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Co je posláním nemocničního ombudsmana?

Nemocniční ombudsman ve VFN dbá na ochranu práv pacientů. Poskytuje pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici. Zároveň usiluje o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci VFN. Usiluje o zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.

S čím Vám nemocniční ombudsman pomůže?

Nemocniční ombudsman pomáhá pacientům s vyřizováním jejich podnětů, při potížích v souvislosti s poskytovanou péčí a službami či komunikací a chováním zaměstnanců. Pomáhá také se získáním informací, které pacienti potřebují a nebyly sděleny. Zprostředkuje komunikaci mezi daným pracovištěm nemocnice a pacientem nebo jeho blízkými, zjistí a prošetří pravý stav věci a pomůže zjednat případnou nápravu. Přijímá samozřejmě také pochvaly od pacientů a jejich blízkých.

Stížnosti podávané fyzickými osobami v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Ust. § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) uvádí rámcová procesní pravidla pro vyřizování stížností podávaných fyzickými osobami v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Tyto stížnosti ve VFN vyřizuje Odbor podpory řízení, viz Podání a vyřizování stížnosti.

Jakým způsobem se můžete na nemocničního ombudsmana obracet se svými požadavky:
 • písemně na adresu:
  doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
  Nemocniční ombudsman
  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2

 • elektronickou poštou na e-mail: ombudsman@vfn.cz

 • osobně po předchozí telefonické domluvě v kanceláři v úředních hodinách:
  STŘEDA 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2
  budova ředitelství A5, 4. patro

 • telefonicky: +420 224 962 334

Nemocniční ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost nemocničního ombudsmana je pouze v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!