Informace pro dětské pacienty a rodiče

Souhlas s hospitalizací

Pro přijetí k lůžkové péči je nezbytné, aby zákonný zástupce udělil písemný souhlas do formuláře „Souhlas s hospitalizací ve VFN“. Bez souhlasu zákonného zástupce, lze hospitalizovat jen v případech uvedených v § 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!