Informace pro pacienty

Zkratky ve zdravotnické dokumentaci

Používání zkratek ve zdravotnické dokumentaci ve VFN

Používání zkratek ve zdravotnické dokumentaci VFN omezujeme na minimum, neboť zprávy musí být srozumitelné zdravotnickým pracovníkům i jiných oborů. Části zpráv, obsahující pokyny pro nemocné (doporučení dalšího postupu, režimová a dietní opatření), musí být srozumitelné i pacientovi a jeho osobám blízkým. Proto zde nelze používat žádné zkratky s výjimkou zkratek obecně známých i nezdravotnické veřejnosti (jako RTG, EKG).

Bez omezení lze v dokumentaci VFN používat:

  • mezinárodní označení soustavy jednotek SI;
  • zkratky chemických prvků a sloučenin, hormonů a podobných látek;
  • obecně známá označení diagnostických metod (RTG, CT, MR, EKG, EEG apod.);
  • zkrácené anatomické názvosloví (a., n., m., dx., sin. apod.);
  • zkratky obecně známých institucí (VZP, ZZS);
  • mezinárodně zavedené zkratky specifikující zdravotnickou techniku (kardiostimulační režimy DDD, DDDR, AAI, AAIR, VVI, VVIR, BiV apod.);
  • zkratky automaticky generované zdravotnickou technikou, přenášené přímo do zprávy;

Další schválené zkratky a jejich významy jsou uvedeny zde:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!