Pronájmy prostor

Komerční pronájmy prostor

Vyřizuje Mgr. Anna Mottlová Malinová, e-mail: anna.mottlovamalinova@vfn.cz

Ceník

 Pronajímané plochy 

Cena bez DPH 

 

Filmování 

Gynekologicko-porodnická klinika 

4500,- Kč/hod. 

Ostatní lokality 

3000,- Kč/hod. 

Školní cvičení (např. FAMU) 

1250,- Kč za cvičení 

 

Zábor venkovních ploch ve vnitřních areálech VFN 

Individuálně na základě 

rozhodnutí TPN 

Focení 

Gynekologicko-porodnická klinika 

2500,- Kč/hod. 

Ostatní lokality 

1250,- Kč/hod. 

Posluchárny 

Akce výhradně pro zaměstnance VFN 

0,- Kč/hod. 

Akce s účastí zaměstnanců VFN 

500,- Kč/hod. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!