Vzdělávání

Kontakt

Odbor vzdělávání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Na Bojišti 1771/1
120 00  Praha 2

Mgr. Zuzana Máchová
Vedoucí Odboru vzdělávání
+420 224 964 627
Bc. Jitka Endlicherová
Odborný referent
+420 224 964 628
Bc. Ondřej Bauer
Odborný referent
+420 224 969 274

   Oddělení realizace vzdělávání dle 96/2004 Sb. a 201/2017 Sb. v platném znění

PhDr. Jana Endlicherová
Vedoucí oddělení
+420 224 969 509
Mgr. Eva Widzová
Odborný referent
+420 224 969 293
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Odborný garant vzdělávání NZP
+420 224 964 365

   Oddělení smluvních vztahů

Mgr. Mikuláš Laub
Vedoucí oddělení
+420 224 964 347
Milada Mikulcová
Odborný referent
+420 224 964 175
Johana Poustková
Odborný referent
+420 224 964 158

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!