Kvalita ve VFN

Akreditace

Rok 2021 byl pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze rokem, kdy v únoru, v době vrcholící epidemie COVID-19, již podruhé úspěšně obhájila udělenou akreditaci společností SAK, o.p.s. Akreditační šetření bylo zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí poskytovaných služeb v souladu s legislativou a akreditačními standardy. VFN prokázala, že poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice. Platnost certifikátu je do 10. 2. 2024.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!