Kvalita ve VFN

Akreditace

VFN úspěšně obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, o. p. s., kterou získala v roce 2014. Akreditační šetření probíhalo ve dnech 13. až 16. 6. 2017 a bylo zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí poskytovaných služeb v souladu s legislativou a akreditačními standardy. VFN prokázala, že poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice. Platnost nového certifikátu je do 15. 6. 2020.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!