Kvalita ve VFN

Akreditace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v únoru 2024 úspěšně obhájila udělenou akreditaci společností Spojená akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK).

Akreditační šetření bylo zaměřeno na posouzení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb v souladu s právními předpisy v platném znění a akreditačními standardy hodnotitele.

VFN jako první nemocnice v ČR akreditovala podle nových standardů SAK, s účinností od 1. 2. 2024.

Během akreditačního šetření musela VFN prokázat, že jsou jednotlivé procesy stanoveny, popsány, zavedeny do praxe a dodržovány zaměstnanci nemocnice, a to jak v části zdravotnické, tak i nezdravotnické.

Externí auditoři ověřili, že VFN nabízí a poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoké odborné úrovni, kvalitně a bezpečně.

Je tak jedním z prestižních poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. 

Platnost certifikátu je do 14. 2. 2027

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!