Informace pro dětské pacienty a rodiče

Základní škola a Mateřská škola při VFN

Základní škola a Mateřská škola při VFN zajišťuje vzdělávání na dětských odděleních Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současné době působí na klinice psychiatrické, interní, urologické a foniatrické.

Žáky školy jsou děti od 3 do 15 let, které jsou hospitalizované na dětských klinikách a také děti, které docházejí do stacionářů na těchto odděleních. Charakter výuky vždy odpovídá zdravotnímu stavu dítěte a jeho specifickým potřebám.

Hlavním cílem školy je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se děti mohly po skončení pobytu v nemocnici bez problémů zapojit do výuky ve své kmenové škole. Pedagogové se zároveň snaží pobyt dětem v nemocnici co nejvíce zpříjemnit, odpoutat pozornost dítěte od nemoci, posilovat dětskou psychiku.  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!