Veřejné zakázky

  • Tato stránka není profilem zadavatele ve smyslu § 28 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zveřejnění zadávacích podmínek k veškerým veřejným zakázkám je realizováno na Profilu zadavatele.

General University Hospital in Prague, Czech Republic presents its intention to award a public contract called “New hospital information system”. The Contracting Authority decided to conduct preliminary market consultation with relevant suppliers. The goal of preliminary market consultation is to verify the ability and interest of suppliers to engage in public tender under given conditions.

We are looking for top-class solution implementing world best practice in area of hospital information systems. The goal of preliminary market consultation is to verify the ability and principal interest of world top suppliers to engage in public tender in the Czech Republic under given conditions.

For detailed information, please, see the links below:

Information on preliminary market consultation

Questionnaire for public contract preliminary market consultation

The questionnaire will be active until Wednesday 12th June 2019, 23:59 Prague local time.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!