Nemocniční lékárna

Charakteristika pracoviště

Nemocniční lékárna zásobuje kliniky a ostatní pracoviště nemocnice hromadně vyráběnými léčivými přípravky včetně infuzních roztoků. Dále se zabývá přípravou léků včetně technologicky náročných lékových forem za aseptických podmínek, přípravou diagnostik a kontrolní činností. Oddělení centralizované přípravy cytostatik a oddělení přípravy sterilních léčiv patří k největším v České republice.

Pracoviště se podílí na praktickém vzdělávání studentů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Vyšší odborné školy pro obor farmaceutický asistent. Výdej pro veřejnost slouží především potřebám ambulantních a propouštěných pacientů VFN, ale i široké veřejnosti.

Jsme držitelé těchto certifikátů jakosti:        

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
+420 224 962 106 sekretariát
PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.
Vedoucí lékárník
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!