Personální úsek

Charakteristika pracoviště

Hlavní činností pracoviště je realizace personální a mzdové politiky zaměstnavatele a řešení pracovně právních a mzdových záležitostí v souladu s právními předpisy, Kolektivní smlouvou a interními směrnicemi.

Veškeré informace o zaměstnání ve VFN a volných místech najdete v sekci kariéra.

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (budova ředitelství A5, 2. patro)
+420 224 962 052 | +420 224 963 344
Mgr. Ivana Smetáková
Náměstkyně
+420 224 963 344
Tereza Nová
Asistentka náměstkyně
+420 224 962 052
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!