Úsek lidských zdrojů

Žádost Potvrzení o zaměstnání

V případě, že bývalý zaměstnanec Všeobecné fakultní nemocnice v Praze potřebuje vypsat „Potvrzení o zaměstnání" či jiné prohlášení o době zaměstnání ve VFN, je potřeba, aby vyplnil formulář „Žádost o vytvoření potvrzení o zaměstnání". Do tohoto formuláře žadatel uvede přesné datum ukončení zaměstnání ve VFN, kliniku, na které pracoval, o jaké potvrzení má zájem, způsob převzetí dokumentu a žádost buď:

  • odešle na adresu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Úsek lidských zdrojů, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2,
  • osobně předá na Úseku lidských zdrojů,
  • nebo zašle e-mailem na adresu: hana.zadinova@vfn.cz.

Pro urychlení vyřízení žádosti vyplňte formulář celý, nezapomeňte uvést telefonický kontakt. Úsek lidských zdrojů žádost vyřídí do 30-ti dnů od data doručení.

Za tyto služby je žadatel povinen uhradit náklady spojené s hledáním spisu zaměstnance a s administrativní částí nutnou pro sepsání samotného potvrzení dle aktuálního ceníku výkonů a v případě i poštovné, je-li potvrzení zasíláno poštou na dobírku. Při osobním převzetí potvrzení se úhrada provádí předem v Hlavní pokladně VFN (v budově ředitelství: Po až Čt 07:30 - 15:00, Pá 07:30 - 14:00 hod.). Dále je žadatel povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem.

V případě, že náklady spojené s hledáním spisu a se sepsáním potvrzení o zaměstnání či jiného potvrzení, které si žadatel přeje, dosáhnou vyšší částky, může si Úsek lidských zdrojů vyžádat zálohu ve výši až 100 % předpokládané částky. Pakliže žadatel uvede do žádosti nesprávné informace, dle kterých nebude možné spis dohledat, bude mu při opakované žádosti účtován mimořádný poplatek ve výši 50,-Kč.

Pakliže nebude nutné spis v archivu hledat, jelikož má žadatel podklady, dle kterých bude možné potvrzení vytvořit, bude účtován poplatek jen ve výši 25,-Kč. Skutečnost o dokumentech prokazující dobu zaměstnání ve VFN uvede žadatel ve formuláři do kolonky „Poznámka".

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!