Technicko-provozní úsek

Charakteristika pracoviště

Úsek koordinuje provozní, technické, investiční, administrativní a další činnosti potřebném pro provoz nemocnice.

  • Zajišťuje přepravu pacientů, rozvoz stravy, léčiv a zásobování pracovišť,
  • zajišťuje technický chod budov ve správě VFN, provoz a obnovu technologických zařízení, rozvodů medií a energií,
  • řídí činnost dodavatelských firem (úklid, svoz odpadů, orientační značení), spravuje jednotlivé areály včetně údržby zeleně a komunikací,
  • řídí odpadové hospodářství v souladu s platnou legislativou,
  • zajišťuje výrobu a expedici léčebné výživy pro pacienty, výdej a přípravu obědů v rámci závodního stravování pro zaměstnance nemocnice,
  • zajišťuje provoz tepelného hospodářství.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A9
  • telefon +420 224 969 581 | +420 224 969 582
Jiří Pala
Náměstek
+420 224 969 580
Vladimíra Chábová
Asistentka náměstka
+420 224 969 582
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!