Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání

Charakteristika pracoviště

Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání řídí a koordinuje pracovníky nelékařských zdravotnických profesí, především; všeobecné sestry, porodní asistenty, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, RTG asistenty, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a fyzioterapeuty. Sleduje a vyhodnocuje úroveň poskytované ošetřovatelské péče v nemocnici a současně se zabývá i dalšími činnostmi, které poskytují ostatní nelékařské profese.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova ředitelství A5
  • telefon +420 224 969 341 | +420 224 969 340
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
Náměstkyně
+420 224 969 340
Zdeňka Elišáková
Asistentka náměstkyně
+420 224 969 341
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!