Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání

Odbory a oddělení

Oddělení nutričních terapeutů

Oddělení nutričních terapeutů poskytuje konzultace na klinikách VFN v oblasti nutriční péče. Věnuje se pacientům malnutričním, případně těm, kterým malnutrice hrozí, či vyžadujícím individuální nutriční péči. Ve stravovacím provozu zpracovávají veškeré podklady pro přípravu a expedici stravy, včetně tvorby všech jídelních plánů. Pravidelně provádějí dietetické poradenství.

Zdravotně sociální oddělení

Cílem pracovníků zdravotně sociálního oddělení VFN je pomáhat pacientům a jejich rodinám při odstraňování nebo zmírňování sociálních důsledků jejich nemoci. Účelem je pomoci hospitalizovaným pacientům, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami, ani za pomoci rodiny či svých blízkých dosáhnout seberealizace a maximálního naplnění možností sociální integrace.

Nemocniční kaplan

Centrum dobrovolných aktivit

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!