Ekonomický úsek

Charakteristika pracoviště

Ekonomický úsek VFN zajišťuje ekonomické řízení VFN, určuje zásady finanční, ekonomické, daňové politiky, tvorby rozpočtů a plánů, jejich zpracování a vyhodnocení, odpovídá za vedení účetnictví a výkaznictví dle platných zákonů, správné vykazování majetku, sestavuje rozbory hospodaření VFN s vyhodnocením a následným řešením. Dále tvoří smluvní politiku ve vztahu ke zdravotným pojišťovnám a následně aplikuje při vyúčtování těchto služeb.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova ředitelství A5
  • telefon +420 224 962 026 | +420 224 963 397
Ing. Pavel Nesnídal, MBA
Náměstek
+420 224 962 026
Martina Jelínková
Asistentka náměstka
+420 224 962 026
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!