Legislativně-právní odbor

Charakteristika pracoviště

Legislativně-právní odbor zodpovídá za uzavírání smluv, za poskytování právních služeb a za zastupování nemocnice před soudy a orgány státní správy.

Legislativně-právní odbor pečuje o základní dokumenty zdravotnického zařízení, vydává informace o právních předpisech vyhlášených ve Sbírce zákonů a o směrnicích vydaných na úseku MZ ČR, připomínkuje vnitřní předpisy a obecně závazné právní předpisy z oboru, vyřizuje škodní události, náhrady ze škod nekrytých pojistnou smlouvou, vede semináře pro zdravotnické pracovníky z oblasti zejména zdravotnického práva, vypracovává stanoviska a výklady, poskytuje právní poradenství, účastní se v odborných komisích, zajišťuje právní agendu nemovitostí a agendu poskytování informací ze zdravotnické dokumentace v rámci platných zákonů.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A4
  • telefon +420 224 962 018 | +420 224 962 019
Mgr. Jana Schejbalová
Vedoucí legislativně právního odboru
+420 224 962 019
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!