Vzdělávací akce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta v pronační poloze

Kód: Specifika ošetřovatelské péče o pacienta v pronační poloze
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je zaměřen na získání a prohloubení znalostí i dovedností nezbytných pro péči o pacienta v komplikovaném vysoce rizikovém stavu při selhání plic. Důraz v teoretické i praktické výuce je kladen na schopnost samostatné i týmové ošetřovatelské péče u pacientů v kritickém plicním selhání
se zajištěnými dýchacími cestami.

 

Cíl kurzu:

  • cílem certifikovaného kurzu je teoretická i praktická příprava k péči o kriticky nemocné pacienty s respiračním selháním v pronační a semipronační poloze. Absolventi se seznámí s problematikou přípravy pacienta na pronační polohu a osvojí si vlastní realizaci pronační polohy, péči o pacienta v pronační poloze a následné otočení do supinační polohy. Dalším dílčím cílem je seznámit účastníky s možnými terapeutickými postupy využívanými v léčbě vážného respiračního selhání.

Vstupní požadavky:

  • kurz je určen pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře,
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Harmonogram kurzu:

Celková délka programu: 3 dny

  • Teoretická část – 12 hodin
  • Praktická část – 12 hodin

 

Termíny kurzu v roce 2024:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Teoretická i praktická část kurzu: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena kurzu:

6 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

Mgr. Zuzana Pražáková – teoretická část

Mgr. Romana Pucholtová – praktická část

 

Kontakt:

Mgr. Petra Vachulková, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.vachulkova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Mgr. Petra Vachulková
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.vachulkova@vfn.cz

Zpět na výpis vzdělávacích akcí

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!