8. 9. 2023

Adiktologie ve VFN slaví 75 let!

Léčba závislostí má v Česku pestrou a velice úspěšnou historii. Od pouhých 12 lůžek pro pacienty v roce 1948, kdy bylo založeno protialkoholní oddělení U Apolináře v čele s legendárním MUDr. Jaroslavem Skálou, dosáhlo toto pracoviště (nynější Klinika adiktologie) výsledků, na které je právem hrdé. Přes všechny úspěchy
a modernizace zůstává na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN i po 75 letech nepřítelem číslo jedna alkohol. Ovšem máme i dobrou zprávu: Ve srovnání se zahraničím je v České republice výrazně nižší počet pacientů závislých na nelegálních drogách.
V počátcích léčby závislosti na alkoholu U Apolináře, kde bylo v září 1948 otevřeno první samostatné protialkoholní oddělení se dvanácti lůžky, byla používána apomorfinová kůra na podkladě Pavlovova učení
o podmíněných reflexech. Jednalo se o podkožní injekci (aplikaci apomorfinu, který vyvolával zvracení) ve spojení s podmiňováním takto vyvolaného dávivého reflexu výpary a chutí alkoholu. „Legendou se stal MUDr. Jaroslav Skála i léčba, kterou spolu s doktorem Jandou v roce 1950 zavedli – Antabus,“ uvádí primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN MUDr. Petr Popov a pokračuje: „Během čtyř let se oddělení rozrostlo na čtyřicet lůžek. Bylo původně krátce koedukované, ale záhy začalo sloužit pouze pro léčbu mužů. Doba léčby se v průběhu let měnila, doktor Skála zkoušel různé léčebné modely a délky léčby, až se ustálila na 13–16 týdnech.“ 

Kombinace biologické léčby s psychoterapií, prací a pohybem

Nejčastějším důvodem pro přijetí k léčbě v Apolináři (a později v Lojovicích, což bylo další pracoviště kliniky, kde se léčily ženy) byla a zůstává v první řadě závislost na alkoholu. Věkové rozpětí pacientů bylo už od počátku velmi široké, ale v průběhu let se ještě rozšiřovalo. Dnes se U Apolináře léčí i děti a adolescenti (dětská adiktologie) stejně jako senioři (gerontoadiktologie). Terapie stále dodržuje kombinaci biologické (lékové) formy s pracovní terapií, psychoterapií a pohybem. Výsledky mohou návštěvníci kliniky vidět nejen na výzdobě samotné budovy a pokojů, ale i na zahradě, která slouží pro relaxaci klientů i jejich návštěv.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!