22. 7. 2022

Aktuální hygienická doporučení ve VFN

Ve VFN aktuálně platí neomezený režim návštěv. S ohledem na zhoršující se covidovou situaci však prosíme všechny o dodržování základních hygienických pravidel (mytí či dezinfekci rukou) a důrazně doporučujeme nošení ochrany dýchacích cest, respirátorů minimálně FFP2 ve všech vnitřních prostorách zdravotnického zařízení, zejména při návštěvách svých blízkých. Prosíme o respektování pokynů přítomných zdravotníků.

Podmínky k uskutečnění návštěvy se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické  situace, proto doporučujeme sledování webových stránek nemocnice.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!