16. 11. 2022

Celosvětový den „STOP dekubitům“ ve VFN

VFN se 15. listopadu připojila ke Světovému dni „STOP dekubitům“ formou poradenské akce zaměřené na prevenci a léčbu proleženin (dekubitů). Vysoce specializované sestry – konzultantky pro hojení ran u speciálního stánku představily zdravotníkům i laické veřejnosti polohovací pomůcky, zdravé stravovací návyky a produkty k prevenci a k léčbě proleženin.

Dekubity jsou závažná poškození kůže a podkožních tkání způsobené trvalým tlakem a střižnými silami. Představují velkou finanční zátěž pro zdravotnická zařízení, a především způsobují utrpení pacientům. V Evropě trpí dekubitem 4 000 000 lidí. Dobrá zpráva je, že se jim dá z velké části zabránit!

Za bezchybnou prezentaci děkujeme paní Bc. Tetyaně Sladovník a jejímu týmu konzultantek hojení ran ve VFN.

#EPUAP #stoppressureulcers #stopPUday #stopPUday2022

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!