24. 2. 2023

Centrum srdečního selhání v nových prostorech

Dnes jsme slavnostně otevřeli nové prostory včetně Infuzního stacionáře Centra srdečního selhání II. interní kliniky VFN a 1. LF UK ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí, a to za přítomnosti náměstka pro léčebnou péči MUDr. Ivana Pavlíka, náměstkyně pro lidské zdroje Mgr. Ivany Smetákové, náměstka pro investice a rozvoj Ing. Václava Javůrka, náměstka pro ekonomiku Ing. Pavla Nesnídala, primáře II. interní kliniky kardiologie a angiologie prof. Jana Bělohlávka a jeho zástupce doc. Štěpána Havránka. Nové prostory unikátního centra s komplexní kardiologickou péčí pro pacienty s těžkými formami srdečního selhání se nám podařilo vybudovat i díky finanční podpoře Nadace Tipsport a pacienti je nově najdou ve Fakultní poliklinice v budově A ve 3. patře. Superkonziliární péči nově zrekonstruovaného stacionáře budou moci využívat i nemocní z Ukrajiny.

Chronické srdeční selhání představuje diagnózu, kterou trpí stále větší počet nemocných. V ČR se blížíme 300 tisícům nemocných se touto diagnózou. Komplexní péče centra zahrnuje nejen tradiční ambulantní kontroly kardiologem, ale i metody dálkové monitorace telemedicínskými metodami, podporu vyškolenými sestrami, psychologickou podporu nemocných či pomoc v zajištění sociální podpory. V léčbě se uplatňuje nejen farmakoterapie, ale i celá řada léčebných postupů vyžadujících skutečně týmovou práci mnoha odborníků, lékařů, sester a techniků. Důležitá je i prevence. Jejím cílem je snížit výskyt hlavních příčin srdečního selhání, jakými jsou vysoký krevní tlak a ischemická choroba srdeční daná často akumulací mnoha rizikových faktorů počínaje obezitou, hypercholesterolémií, hypertenzí a diabetem mellitem.  

Nově otevřený stacionář umožní některým pacientům namísto hospitalizace ambulantní podávání léčby, čímž se výrazně zvyšuje jejich komfort. Pacienti tak tráví pobytem ve zdravotnickém zařízení pouze nezbytně nutný čas a většinu dne mohou strávit v domácím prostředí s rodinou.

   

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!