17. 9. 2021

Čestné uznání pro výzkumný tým VFN

Za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje v oblasti neurodegenerativních procesů u pacientů otrávených metanolem získal náš výzkumný tým v čele s prof. Sergejem Zacharovem Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020. Z bezmála 150 hodnocených projektů jich ocenil ministr Adam Vojtěch jen deset.

Prof. Sergeji Zacharovovi a jeho spolupracovníkům doc. Davidu Sýkorovi, prof. Manuele Vaněčkové a prof. Jarmile Heissigerové moc blahopřejeme!

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!