29. 4. 2020

Do VFN dorazil favipiravir

Naše nemocnice se stala hlavním českým příjemcem a distributorem experimentálního japonského léku favipiravir. Dodávka japonského medikamentu dorazila do nemocnice v pátek večer. Lékaři již mají indikační kritéria pro pacienty, kteří by mohli z léku profitovat. VFN má k dispozici celkem sto balení léku po sto tabletách. Favipiravir bude dále distribuovat potřebným pacientům z celé České republiky.

Léčbu pomocí japonského léku favipiraviru dostala VFN do programu na základě jednání s ministerstvem zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Rád bych touto cestou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv poděkoval. Vzal na sebe veškerou legislativní zátěž a nesmírně pomohl tomu, aby k nám vůbec lék dorazil včetně všech zákonných náležitostí,“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

Medikament byl již úspěšně testován v čínském Wu-chanu a osvědčil se v prvních fázích onemocnění COVID-19. V České republice jej lékaři chtějí podávat pacientům se středně těžkým průběhem nemoci. Distribuce léčiv bude do dalších nemocnic probíhat na základě přesně stanovených právních smluv a podmínek dodavatele. „Favipiravir budeme přidělovat podle klinické potřeby pacientů a podle toho, jak se budou jednotlivá pracoviště hlásit. Co se týče indikačních kritérií, z léku by mohli profitovat pacienti, kteří nejsou covid pozitivní příliš dlouho, jsou teprve na začátku onemocnění. Zároveň by měli mít jiné vážné onemocnění ohrožující jejich život,“ vysvětlil Jiří Votruba, primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK, v jehož kompetenci bude i samotné přerozdělování léku.

Více k tématu najdete v Tiskové zprávě

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!