13. 3. 2020

Do VFN se hlásí na výpomoc desítky mediků

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a hrozícího nedostatku lékařského personálu je VFN připravena od příštího týdne využít pomoc studentů lékařských fakult. Za normálních okolností jsou medici běžnou součástí chodu VFN v rámci praktické výuky a několik desítek z nich je tu dokonce zaměstnáno na pozicích sanitářů a ošetřovatelů. V současnosti se do VFN dobrovolně přihlásilo na případnou výpomoc dalších pětačtyřicet mediků. Nemocnice uvítá i další zájemce. Studenty přijímá ze všech fakult i ročníků a nabízí jim pracovní poměr formou dohody. V první fázi počítá VFN s nasazením studentům medicíny na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). Další zájemce pak podle potřeby nemocnice nasadí na další oddělení, jako je II. interní klinika, IV. Interní klinika, Plicní klinika nebo III. interní klinika. Medici nebudou nahrazovat práci všeobecných sester, ale budou zapojeni do různých ošetřovatelských a pomocných prací. Mohou např. pomoci s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek, polohováním pacientům apod. Vypomáhat mohou i na operačních sálech. Rozsah práce závisí na úrovni jejich vzdělání.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!