12. 10. 2023

Doporučení pro návštěvy pacientů

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění a onemocnění COVID-19 žádáme všechny osoby, které navštěvují naše pacienty, aby při vstupu na lůžková oddělení nosily ochranu dýchacích cest (respirátory min. FFP2). Návštěvu doporučujeme odložit všem lidem i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osobám, které jsou v blízkém kontaktu, například ve společné domácnosti, s lidmi, u nichž probíhá akutní respirační onemocnění.

Samotný režim návštěv zatím není ve VFN omezen, avšak podmínky k uskutečnění návštěvy se mohou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Proto doporučujeme sledování webových stránek nemocnice.

Děkujeme za pochopení!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!