18. 1. 2023

ECMO centrum VFN získalo prestižní ocenění

Organizace ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) je mezinárodní nezisková organizace zastřešující činnost všech subjektů a zdravotnických zařízení zabývajících se systémy mimotělní podpory života. ECMO centrům na té nejvyšší úrovni kvality pak uděluje ocenění ELSO Award of Excellence. Hodnotí přitom klinickou činnost centra včetně kvality technického vybavení a komplementární péče, robustního systému kontroly kvality, zavedenou tréninkovou a edukační činnost, medicínské a technické dovednosti nebo například komunikaci a podporu pacientů a jejich rodin v kritické životní situaci.

Cílem je zajištění vysokého standardu zdravotnické péče s adekvátní erudicí ošetřujícího personálu, který zahrnuje lékaře, zdravotní sestry a perfuzionisty. Těžce či kriticky nemocným je tak garantována ta nejlepší možná praxe poskytování mimotělní podpory života založená na doporučeních a kvalitativních standardech organizace ELSO.

Na základě dosaženého skóre je ELSO Award of Excellence členěna na 3 kvalitativní úrovně. Silver (stříbrná úroveň) je cesta k dosažení certifikace, Gold (zlatá) představuje standardní úroveň a Platinum (platinová) pak tu nejvyšší možnou kvalitu poskytované péče. Ocenění je vydáváno na období 3 let, po kterém následuje proces recertifikace. Našemu centru se díky velkému a dlouholetému úsilí všech zúčastněných podařilo získat nejvyšší platinové ocenění.

Za podpory VFN se na ocenění podílel celý ECMO tým s lékaři všech páteřních klinik komplexního kardiocentra VFN svou mnohaletou činností. Za vlastní přípravou podkladů pro hodnocení centra pak stojí zejména doc. Michal Pořízka z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, Mgr. František Mlejnský z II. chirurgické kliniky a Mgr. Markéta Hubatová a prof. Jan Bělohlávek z II. interní kliniky.  Poděkování ale patří všem členům ECMO týmu VFN i všem, kteří pracují na odděleních intenzivní péče a starají se o ECMO pacienty.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!