1. 4. 2022

Geodetické práce v areálu porodnice

Modernizace Gynekologicko-porodnické kliniky VFN je zase o kus dál! Velká investice vyžaduje dlouhé přípravy a v případě unikátní památkově chráněné budovy porodnice U Apolináře to platí dvojnásob. Od idejí jsme se ale již dostali k reálné přípravě projektu! Ministerstvo zdravotnictví ČR zaregistrovalo přípravnou fázi, která končí na jaře 2023 stavebním programem a studií proveditelnosti. To jsou poslední kroky k vyhlášení architektonické soutěže v létě 2023.

V současné době má naše nemocnice již podepsanou smlouvu na geodetické zaměření, úsek pro investice a rozvoj na základě veřejné soutěže vybral nejvýhodnější nabídku a další přípravné práce soutěží. V areálu gynekologicko-porodnické kliniky začaly zaměřovací práce. Využíváme k nim 3D laser scan a díky tomu budeme moci veškerou projektovou dokumentaci provádět v BIMu a do budoucna celý objekt spravovat v digitálním prostředí.

V řádu dnů spustíme soutěž na stavebně technický průzkum a vyhodnotíme stavebně historický průzkum. Výsledky průzkumů a geodetického zaměření budou základem pro zadání stavebního programu na podzim letošního roku.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!