27. 10. 2020

Kardiochirurgové z VFN před 50 lety provedli první bypass

Aortokoronární bypass, tedy přemostění ucpaných srdečních cév, provedli jako první v někdejším Československu před 50 lety lékaři ve VFN.

Na Den české státnosti 28. října 1970 provedli prof. Lichtenberg a doc. Bartoš na I. chirurgické klinice FN I a Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze první aortokoronární bypass čtyřiapadesátiletému muži s ischemickou chorobou srdeční. Jednalo se o zcela zásadní milník v léčbě ischemické choroby srdeční a srdečních operací vůbec.

Aortokoronární bypass je operační výkon, při kterém kardiochirurg přemostí postižený úsek koronární tepny, a tím zajistí dostatečný přísun krve, tedy i kyslíku buňkám srdečního svalu. Výkonem se obnoví zásobování kyslíkem, zlepší se funkce srdečního svalu a sníží se riziko vzniku infarktu. V současné době se v ČR provádí kolem 8 500 až 9 000 kardiochirurgických operací.

Aortokoronární bypass zůstává nadále nejlepší metodou pro nemocné s postižením kmene levé věnčité tepny a pro nemocné s chorobou tří tepen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!